am@astronomija.co.yu

 

 

Astronautika
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

astronautika
Champollion / Deep Space 4
 

Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

Ambiciozna misija Champollion / Deep Space 4 nažalost je otkazana zbog značajnog kresanja budžeta NASE.

Bilo je predviđeno da se sonda susretne i uđe u orbitu oko komete Tempel 1, oslobodi lender koji će in–situ da analizira jezgro komete. Posle predviđenog lansiranja aprila 2003. godine raketom Delta II (7925) iz Cape Canaverala bilo je planirano da sonda sretne Tempel 1 i da oko 22. aprila 2006. godine uđe u orbitu oko njenog jezgra. Posle 4–mesečnog okretanja oko komete na visini od 100 km, bilo je isplanirano da se lender od 100 kg meko spusti na površinu komete 22. avgusta 2006.

Potom bi specijalno svrdlo od 1 metra dužine bilo iskorišćeno za uzimanje uzoraka komete, koji bi bili analizirani na licu mesta, a rezultati slati na Zemlju.

Bilo je predviđeno da masa sonde na lansiranju, uključujući i gorivo, bude 1051 kg. Lender je trebalo da bude opremljen kamerama, gasni hromatograf/maseni spektrometar, jedan infracrveni/spektrometarski mikroskop i spektrometar gama zraka za merenja na licu mesta.

Komunikacija je bila planirana da se obavlja putem X talasa posredstvom 1,3 m antene kapacitetom od 50 kbita/s. Solarne baterije su trebale da obezbeđuju 10 kW na udaljenosti od 1 A.J. Još pre poslednjeg smanjenja budžeta, postojao je plan o vraćanju uzoraka komete na Zemlju ali je taj deo operacije odbačen kao preskup.

(mart 2004.)

vrh