am@astronomija.co.yu

 

 
 Astronautika
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

astronautika
ESA se proširuje
 
Nikola Kosanović
niccolas@Tesla.rcub.bg.ac.yu

U sredu, 16. marta 2005. godine, posle ratifikacije sporazuma na ESA-inoj konvenciji, Grčka je postala 16. član ove grupacije. Oficijelno saopšte u janvnost je izneo Per Tegner, šef ESA konzorcijuma.

Saradanja između ESA-e i grčkog nacionalnog kosmičkog komiteta počela je još 1990. godine, a 1994. Grčka je potpisala svoj prvi sporazum sa ESA-om. Ovo se odnosilo samo na regulranu razmenu informacija, učešće na simpozijumima, pristup bazama podataka i laboratorijama i nekim drugim projektima.

U septembru 2003. godine, Grčka je zvanično podnela zahtev za članstvo u ESA. Pre samog stupanja u članstvo prethodio je sporazum potpisan u leto 2004. g. Između Žan Žaka Dordijana, generalnog direktora ESA-e i Dimitrisa Siofasa, ministra za razvoj grčke vlade.

Grčka već participira u ESA-inim telekomunikacionim i tehnološkim projektima.

(17.03.2005.)

vrh