am@astronomija.co.yu

 

 Astronautika
 
NSPoint
 

Sadržaj AM

 
planete
"VEGA" – NOVA EVROPSKA RAKETA

VEGA na lansirnoj rampi
Vega na lansirnoj rampi - umetnički doživljaj
Marino Tumpić
tumpic@astronomija.co.yu

Paris

Najkasnije krajem 2007. godine Europska svemirska agencija (ESA) započeti će sa pokusnim lansiranjima novog raketnog lansera «Vega», izjavio je Stefano Bianchi, voditelj istraživačkog odjela za rakete pri ESAi, na skupu koji se proteklog tjedna održao u Romi, a kojemu su prisustvovali predstavnici preko 20 zemalja okupljenih u ESAinom Evropskom svemirskom istraživačkom instirutu (ESRIN).

Vega u svemiru
Vega u svemiru - umetnički doživljaj

Znanstvenici su zaključili prvu fazu projekta «Vega», izradu digitalne rakete i računalnih simulatora, sada je na redu izrada pojedinih konstruktivnih elemenata letjelice, njihovo međusobno prilagođavanje i naposlijetku lansiranje rakete, te njeno uvođenje u operativnu upotrebu.

«Vega» je projekt pouzdane, višenamjenske rakete, visoke svega 30 m, koja će u nisku Zemljinu orbitu moći podignuti koristan teret mase 2000 kg, uz veoma nisku cijenu, te tako pridobiti veliki broj klijenata i izvan Europe.

Korou
Korou, raketodrom ESE

Mnogobrojni elementi «Vege» biti će preuzeti sa već postojećih raketa, te će na taj način biti smanjeni kako troškovi izrade tako i vrijeme do uvođenja rakete u operativnu upotrebu, pa će primjerice motor prvog stupnja «Vege» biti identičan motoru P80 kojega koriste booster rakete na «Ariane 5», koristiti će se i njihovi pojedini konstruktivni elementi, na ESAinom raketodromu u Francuskoj Gijani (Korou) neće se graditi nova raketna rampa već će se preurediti postojeća, «ELA 1», koja je korišćena još 1979. za potrebe «Ariane 1», za potrebe kontrole leta koristiti će se postojeći kapaciteti izgrađeni također za «Ariane 5».

(17.03.2005.)

vrh