AM HOME

am@astronomija.co.yu

 

 

 Astronautika
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Status misije na dan 01.10.2004.

Srđan Penjivrag
srdjanp@ptt.yu

 

Na tačno 24 dana od (pre)dugo očekivanog bliskog susreta sa Titanom Kasini orbiter i Hajgens lender su u odličnom stanju i funkcionišu normalno. Od početka Saturn kampanje (januara ove godine) pa do danas na Zemlju je stiglo 22291 slika ili u proseku nešto više od 80 dnevno.

Proteklih nedelja pažnja kamera bila je usmerena na skoro globalno praćenje dinamične atmosfere Saturna, posmatranje erupcija i evolucija oluja i spajanje ovalnih struktura u gornjim slojevima atmosfere. Veliki broj instrumenata na orbiteru pratio je i merio zbivanja kako na noćnoj tako i na osvetljenoj strani planete. Polarna izmaglica i munje registrovani su ultraviolentnom kamerom.

Veći crttež 10 kb
Položaj Kasinija
Od lansiranja (oktobra 1997.) pa do danas Kasini je prešao 3.561 milijarde kilometara i trenutno je udaljen od Saturna 7.4 miliona kilometara. Kako će se narednih nedelja približavati ovoj planeti brzina će se drastično povećavati. Danas ona iznosi 5457 km/h.

ISS instrument (optička kamera) svakodnevno špijunira Saturnove spoljne prstenove u nadi da će pronaći nove strukture i male satelite. Za potrebe navigacije i eventualne korekcije Kasinijeve putanje ISS uslika nekoliko satelita u toku dana te se njihov položaj u odnosu na pozadinske zvezde proverava i poredi da bi se što preciznije znalo mesto Kasinija u prostoru. Primer takvih slika nazvanih OPNAV (Optical Navigation) jeste i sledeća fotografija Titana napravljena uskougaonom kamerom:

Titan udaljen 8 miliona km u vidnom polju ISS-a:
originalna veličina slike

Debela i gusta atmosfera Titana uporno čuva mnoge tajne ovog satelita čak i od moćnih Kasinijevih instrumenata. Prvi prelet orbitera na udaljenosti većoj od 60000 km dogodio se dan po ulasku Kasinija u orbitu oko Saturna, jula meseca. Podaci prikupljeni tom prilikom nisu bili katastrofa, ali su razočarali jer na površini, osim čudnih tamnih i svetlih oblasti, nisu detektovane nikakve geološke strukture. Kada Kasini 26. oktobra prođe iznad površine Titana na udaljenosti od samo 1200 km očekujemo oštre slike površine sa mnogo detalja i jasno izraženog reljefa. Nadamo se vedrom danu.

Trenutan položaj Kasinija, simuliran pogled na Saturn, njegove mesece i planetu Zemlju možete pronaći na ovoj adresi:
http://saturn.jpl.nasa.gov/operations/present-position.cfm 

Zvanična prezentacija Kasini-Hajgens misije: http://saturn.jpl.nasa.gov/ 

(septembar 2004.)

vrh