am@astronomija.co.yu

 

 

 Astronautika
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

astronautika
Bigl 2 odvojen od matičnog broda

 

Jutros, 19. decembra 2003. godine Mars Ekspres, kosmčka letelica Evropske svemirske agencije, je bez problema oslobodila britanski lender Bigl 2. Sada je lender ne putu ka Marsovoj površini na koju treba da sleti 25. decembra ove godina.

Operacija odvajanja Bigla 2 je otpočela u 9:31 po sredenjeevropskom vremenu. Bigl 2 inače nema svoj pogonski sistem tako da je morao da bude postavljen na ispravan kurs za sletanje pre nego što je bio odvojen od matičnog broda. Iz tog razloga 16. decembra je Mars Ekspres načinio poseban manevar da bi dospeo u putanju sa koje Bigl 2 može bezbedno da uleti u Marsovu atmosferu. To je, naravno, bila vrlo važna operacija jer i malo odstupanje od putanje Bihgla 2 dovelo bi do njegovog uništenja. Lender bi ili odskočio od atmosfere, ili bi prebrzo uleteo u nju te bi sagoreo u njoj.

 

(decembar 2003.)

vrh