am@astronomija.co.yu

 

 

 Astronautika
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

mars
Spirit analizira tlo

16. januar 2004.

Sprit je počeo da koristi svoju mehaničku ruku i polako otkriva zagonetke o sastavu Marsovog tla. U misiji razotkrivanja Marsovih tajni Spirit će koristiti svoj mikroskop i dva spektrometra na kamenitom terenu veličine fudbalskog igrališta, nazvanim "Adirondack".

Robotska ruka Spirita - detalj, Veći snimak 26 kb
Image Credit: NASA/JPL/US Geological Survey

NASA je objavila i prve rezultate dobijene korišćenjem Spiritovog mikroskopskog spektrometra - "Moessbauer" i mikroskopskog foto aparata koji je snimio uzorke tla ispred sebe neposredno nakon što je rover napustio platformu.

"Počeli smo da sastavljamo fotografije tla sa snimaka dobijenih iz kratera Gusev. Ima zagonetki, a ima takođe i nekih iznenađenja" - izjavio je dr Steve Sguzres sa Cornell Univerziteta Itaka N,Y. glavni istraživač koji je radio na kompletu instrumenata na Spiritu i njegovom blizancu Opportunity.

Neočekivano otkriće je bilo kad je Moesbauer-ov spektrometar otkrio minerale olivina koje naučnici nisu očekivali na površini Marsa.

Na Zemlji olivin nastaj kristalizacijom magme i dolazi kao sastavnim mineral  nekih bazičnih eruptivnih stena.  Postojanje olivina na Marsovoj površini sugeriše da su komadi tla izbačeni na površinu vulkanskim erupcijama. Drugo moguće objašnjenje bi bilo da je tlo sa kojeg su urađena ova merenja, izuzetno tanko i da se olivini zapravo nalaze u kamenju ispod površine Marsovog tla.

NASA-ni naučnici su takođe iznenađeni i koliko je malo zemljište utisnuto, kada je Spiritova mehanička ruka pritisla kontaktnu ploču Moessbauer-ovog spektrometra direktno na uzorak tla koje je ispitano. Kasniji mikroskopski snimci pokazuju da nema nikakvih promena tla, pre i posle ispitivanja.

Informacije sa drugog instrumenta, koji se takođe nalazi na Spiritovoj ruci - Alfa rendgenski spektrometar - mogao bi da ukaže na odgovor. Alfa spektrometar meri radijaciju koju emituju uzorci sa tla i na bazi dobijenih podataka se može odrediti elementarni sastav Marsovog tla. Instrument je pronašao koji su to pretežni elementi u uzorcima Marsovog tla. To su silicijum i gvožđe. Takođe je pronađena i znatna količina hlora i sumpora, što se podudaralo sa karakteristikom predhodnih uzoraka sa Marsa, ali ne i sa uobičajenim komponentama sastava tla na Zemlji.

Eksperti Nase misle da je moguće da sulfati i hloridi drže sitne delove na okupu. Ove vrste soli bi mogle da budu ostatci koji nastaju nakon isparenja vode, ili mogu da nastanu vulkanskim erupcijama. Čak uzorci koji su uzeti ne moraju da vode poreklo sa tla gde se sada nalazi Spirit, već je moguće da su ih donele jake oluje koje povremeno vladaju na Marsu.

Sledeći cilj ispitivanja, kada će biti korišćeni svi instrumenti na Spiritu su stene, koje svakako vode poreklo sa tla na koje se Spirit spustio.

U nastupajućim nedeljama i mesecima, ako sve bude teklo po planu, Spirit će vršiti ispitivanje stena, kamenja i zemljišta sa zadatkom da se proveri da li je u okruženju ikada bilo vode i mogućih pretpostavki za opstanak života na Marsu.

Izvor: http://www.jpl.nasa.gov/releases/2004/22.cfm

Pozdrav svim Marsoljubima

Ljubiša Nikolić

(januar 2004.)

vrh