HOME

am@astronomija.co.yu

 

Sadržaji Astronomije
O Astronomiji
Vesti
 

 

 

Sadržaj AM

Potražite u AM

 

 

 ASTRONOMIJA - sadržaj
 
Veća fotografija 138 Kb
 
broj 12
U Astronomiji br. 12 veeeeliko iznenađenje za sve ljubitelje naučne i one druge fantastike.
Specijalan dodatak: Fanzin NOVA. Veća slika 84 kb
Astronomija broj 12 
 

Izvod iz članka:
Ima li života na Evropi?

D

obar model za proučavanje uslova koji bi se mogli očekivati na Evropi je jezero Vostok na Antarktiku. Ovo jezero je najveće od 80-tak jezera na Antarktiku prekrivenih ledom, otkrivenih eho lokacijom. Prvi podaci o njima dobijeni su još sedamdesetih godina 20.tog veka, ali se tek od 1996. godine počelo sa detaljnijim istraživanjima. JezeroVostok je prekriveno ledom debelim 3.710 metara, površine je 48 x 224 kilometra, zapremine 1.800 km³ i dubine od 484 do 670 metara. Dno je prekriveno slojem sedimenata debljine do 50 metara. Pretpostavlja se da je staro oko 500 hiljada do milion godina. Ispod tog sloja leda je tečna voda; pretpostavlja se da je tečna zbog pritiska ledenog sloja debelog skoro 4 km. Zbog toga je pritisak na vodu u jezeru oko 350 puta veći od atmosferskog pritiska na nivou mora tj. od normalnog atmosferskog pritiska, a kod vode tačka topljenja opada sa porastom pritiska tj. u uslovima visokog pritiska će voda biti tečna i na temperaturama na kojima bi bila u čvrstom stanju pri normalnom atmosferskom pritisku. Osim toga sloj lea Evropi, po svemu sudeći, ovi uslovi su ispunjeni.

Prve indikacije o postojanju okeana tečne vode ispod ledenog omotača Evrope, pružila je sonda Galilej u okviru misije GEM (Galileo Europa Mission) 1997. godine. Prolazeći pored Evrope, magnetometar na ovoj letelici je detektovao promene smera Jupiterovog mada je i zaštita od ekstremno niskih temperatura na površini.Verovatno i geotermalni faktori imaju uticaja. Slično bi moglo da bude i na Jupiterovom mesecu, Evropi.

Ledena površina Evrope prekrivena pukotinama i strukturama koje su izgleda delovi izlomljenih ledenih ploča, veoma podseć a na ledene slojeve iznad jezera Vostok.

Autor: Ivana Gađanski
diplomirani biolog

 

 
Možete nam pisati i na email adresu   astronomija@astronomija.co.yu ili direktno iz AM!
Pišite nam
Upišite vašu e.mail adresu
Predmet:
   

(jun 2004.)

vrh