HOME

am@astronomija.co.yu

 

Sadržaji Astronomije
O Astronomiji
Vesti
 

 

 

Potražite u AM

Sadržaj AM

 

 ASTRONOMIJA - broj 14
14
Veća fotografija 231 Kb
 
SLIKA SA NASLOVNE STRANE

Bilo je potrebno više hiljada godina rada i snova da se napravi ova fotografija. U nju su utkana saznanja drevnih
kineskih astronoma, haldejskih osmatrača i grčkih filozofa, zatim prvih modrnih naučnika u 17. veku, sve do
danšnjih istraživačkih timova, instituta i velikih opservatorija.

Na slici je Eugene A. Cernan komandir Apola 17. Bila je ovo ujedno i poslednja poseta čoveka Mesecu.

Foto: NASA

Astronomija broj 14 


Izvod iz članka

ASTRONAUTI U PLAMENU

Niko nije video kako je sve počelo. Iz kabine nisu dopirali nikakvi glasovi već tridesetak sekundi.

Na ekranima u Kontroli lansiranja videli su se pokreti glava Vajta i Čafija, koji kao da su pokušavali da nešto otkriju.

Ispod sedišta Gasa Grisoma leži snop kablova koji obavljaju različite funkcije. Njihova ukupna dužina je preko dvadeset kilometara. Neki prenose podatke o stanju sistema kosmičkog broda. Drugi služe za održavanje radio-veze astronauta sa Kontrolom lansiranja, a ostali za prenos medicinskih parametara sa elektroda pričvršćenih za telo astronauta. Sve informacije koje su se kablovima prenosile do uređaja za primopredaju signala su električne prirode. To je elektricitet koji mora biti maksimalno izolovan. Kablovi su, naravno, bili međusobno izolovani, a spolja obavijeni plastičnim folijama. Sve u svemu, bili su u lošem stanju. Tokom proteklih meseci, tehničari su po njima gazili, premeš tali ih, savijali, tako da je na pojedinim mestima njihova izolacija oslabila. Na tim mestimaje, usled petočasovnog proticanja električnih signala, došlo do proboja i - varničenja. Ono je u uslovima čistog kiseonika koji pripada grupi najviolentnijih elemenata na Zemlji, trenutno preraslo u vatru.

Merna oprema, monitori i uređaji za prijem signala iz kapsule bili su vesnici strašnog događaja čija je hronologija sa surovom pedantnošć u zabeležena:

18:30:25 č - medicinski senzori prikačeni na grudi Eda Vajta javljaju da je njegov puls naglo skočio.

18:30:30 č - zabeležen je žešći pomeraj Gasa Grisoma u njegovom sedištu. Ispustio je veliki uzdah. Sledećih nekoliko sekundi u kapsuli su registrovana blaža pomeranja astronauta.

18:30:54,85 č - na svojim mernim uređajima tehničari registruju porast voltaže. Kazaljke su poskočile velikom brzinom. Uređaj broj dva za napajanje jednosmernom strujom je zabeležio električni luk, nedge u nekoj tački dvadeset kilometara dugačkih kablova.UKontroli lansiranja uobičajen žamor je utihnuo. Dik Slejton i Roko Petroun su, ne pomerajući se, na monitorima videli da u skafandre astronauta ulazi daleko veća količina kiseonika od one koja je potrebna za disanje. Merač temperature je prestao da šalje podatke, dok su uređaji za merenje električnih veličina naprosto „poludeli“. Nešto se strašno dešavalo u kapsuli kosmi- čkog broda 012.

 

Autor: Grujica Ivanović
dugogodišnji saradnik časopisa Galaksija i autor knjige Kosmički vremeplov.
Radi kao Inženjer planiranja distributivnih
mreža u jednoj australijskoj kompaniji.
 

 

 
Možete nam pisati i na email adresu   astronomija@astronomija.co.yu ili direktno iz AM!
Pišite nam
Upišite vašu e-mail adresu
Predmet:
   

(jun 2004.)

vrh