am@astronomija.co.yu

 

 

ASTRONOMIJA 4
Sadržaj
Naslovna strana
Stranice
 
Prethodni brojevi Astronomije

1.  2.  3.

 

 

 

Sadržaj AM

 

 

ASTRONOMIJA
broj 4
 
< Sadržaj Astronomije broj 4
 
SLIKA SA NASLOVNE STRANE
 

Veća slika 165 k
Astronomske pojave su motivisale stvaraoce u svim oblastima ljudske delatnosti od postanka civilizacije. Ovde vidimo jedan od najstarijih i najslavnijih primera inspiracije astronomskim fenomenima u slikarstvu - januarsku (novogodišnju!) stranu čuvene "Knjiga sati" vojvode od Berija (Très Riches Heures du Duc de Berry) iz 1416. godine, najpoznatijeg srednjevekovnog iluminisanog rukopisa. Ova "Knjiga sati" bila je svojevrsni kalendar koji je ukazivao na značajne događaje, kako na zemlji tako i na nebu, kao i na odgovarajuće molitve i psalme koje u vezi sa tim treba čitati, s tim što je, za razliku od savremenih kalendara, srednjevekovnim živopiscima često bilo potrebno i više godina da ga oslikaju. 

Žan, vojvoda od Berija (1340-1416), brat francuskog kralja Šarla V, bio je verovatno prvi evropski kolekcionar umetnosti u savremenom smislu. Nijedan njegov patronat nije, međutim, bio značajniji od angažovanja u to vreme slavnih majstora, trojice braće Pola, Hermana i Žana Limbura (Limburg) sa severa Holandije, da za njega naslikaju ovo najslavnije delo likovnih umetnosti na prelasku iz Srednjeg veka u Renesansu. Très Riches Heures se danas čuva u Muzeju Konde u Šantiliju u Francuskoj (Musée Condé, Chantilly).

U gornjem delu strane januarske slike vidimo ne samo nebo kakvo se vidi u januaru, sa karakterističnim zodijačkim sazvežđima, već i veoma sjajnu kometu, što je atipično za dela posvećena specifičnom patronu, pošto su komete tradicionalno smatrane znamenjima nesreće. Danas, nažalost, ne možemo identifikovati o kojoj se kometi radi, niti kada je ona tačno posmatrana, pošto je oslikavanje rukopisa trajalo godinama. Simetrija nebeskog dela slike i zlatni koncentrični krugovi ukazuju na karakterističnu geocentričnu (ptolomejsku) sliku sveta koja je potpuno dominirala Srednjim vekom, koju pojava prolaznog fenomena poput komete nužno narušava. Sukob koji se vidi u pozadini predstavlja Stogodišnji rat između Engleske i Francuske koji je u vreme nastanka ovog remek-dela bio u punom jeku. Sam vojvoda od Berija sedi za svojom trpezom na desnoj strani, sa šubarom na glavi i ogrnut plavim plaštom sa ljiljanima, okružen dvoranima i zagledan u promene koje se odvijaju i na zemlji i na nebu.

Dr Milan M Ćirković   

 

 
Pišite nam > Utisci o prvom broju ASTRONOMIJE >

(decembar 2003.)

vrh