am@astronomija.co.yu

 

Sadržaji Astronomije
O Astronomiji 7
Vesti
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Veća fotografija 60 k
7
 
Astronomija broj 7  - MIKROORGANIZMI U SVEMIRU

 Izvod
Budući da i astronauti, kao i svi drugi ljudi, imaju u svom organizmu daleko više mikroba nego sopstvenih ćelija, može se reći da sa svakim astronautom u svemir dospevaju i milijarde mikroorganizama. Zbog toga se ne postavlja samo pitanje "Kako boravak u svemiru utiče na ljude" već i "Kako boravak u svemiru utiče na mikroorganizme"?

Kao što je pomenuto u prošlom broju, kod astronauta dolazi do poremećaja imunskog sistema, najviše zbog pojačanog zračenja i odsustva sile teže, koji dovode do smanjenja broja leukocita i limfocita, osnovnih ćelija imunskog sistema. Zbog toga slabi sposobnost odbrane od patogenih mikroorganizama. A sami patogeni mikrobi izgleda da su još invazivniji u svemiru nego na Zemlji!!

U Centru za svemirske letove (Marshall’s Space Center) u okviru NASA, u odeljenju za Biološ ka i fizička istraživanja, proučava se uticaj bestežinskog stanja na mikroorganizme. Koristi se simulator mikrogravitacije (Multiple Orbital Bioreactor njith Instrumentation and Automated Sampling-MOBIAS), u kom se mikrobi gaje u komori ispunjenoj tečnošću, koja se polako okreće.

Pokazalo sa da su podaci dobijeni na ovaj način vrlo slični rezultatima eksperimenata vršenim na samoj orbitalnoj stanici ISS (International Space Station). Jedan od najinteresantnijih rezultata eksperimenata vršenih u bioreaktoru je utvrđivanje povećane virulentnosti (sposobnosti izazivanja oboljenja) bakterije salmonele (Salmonella sp.), jednog od najčešćih izazivača trovanja hranom na Zemlji.

 
Možete nam pisati i na email adresu   astronomija@astronomija.co.yu ili direktno iz AM!
Pišite nam
Upišite vašu e.mail adresu
Predmet:
   

(jun 2004.)

vrh