am@astronomija.co.yu

 

Sadržaji Astronomije
O Astronomiji 7
Vesti
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Veća fotografija 60 k
7
 
Astronomija broj 7  - INTERVJU SA DR ZORANOM KNEŽEVIĆEM

 Izvod
U izgradnji je nova opservatorija. Kako napreduju radovi? Da li je teleskop za tu opservatoriju stigao? Kada očekujete da vidite prvo svetlo?

Knežević • Priprema za izgradnju Astronomske stanice su u završnoj fazi. Urađen je projekat, sredstva su odobrena, raspisan je tender i u najskorije vreme očekujemo početak radova. Teleskop sa delom opreme bi trebalo da bude isporuč en najdalje za mesec dana, dok ostala oprema treba da stigne do kraja godine. Ako ne bude nepredviđenih poteškoća, nadamo se da će radovi biti okončani do početka jeseni, kada

bi usledila montaža teleskopa, pa se, dakle, prvo svetlo može očekivati negde polovinom jeseni, ili najkasnije sledećeg proleća.

Recite nam još nešto o toj opservatoriji.  Koja će njena namena biti?

Knežević• Ideja da se negde u Srbiji, na astroklimatski pogodnom mestu, izgradi astronomska visinska stanica nije nova, ali tek nedavno nam je pošlo za rukom da ovu ideju pretoč imo u delo. Zahvaljujući razumevanju nadležnog Ministarstva dobili smo neophodna sredstva za realizaciju prve faze stanice, koja obuhvata izgradnju posmatračkog paviljona i postavljanje jednog manjeg teleskopa, kao i izgradnju objekta za smeštaj stalnog osoblja, gostujućih posmatrača, studenata i posetilaca.Teleskop koji će biti postavljen u ovoj fazi je reflektor sa ogledalom prečnika 60 cm, sa ruskom (LOMO) optikom i nemačkom (ASTROOPTIK) mehanikom i elektronikom (isti takav teleskop nedavno je postavljen, na primer, na opservatoriji Črni Vrh u Sloveniji). Uz teleskop ide i uređaj za fino praćenje, optički adapteri, filteri i drugo, a AOB već poseduje odgovarajuće CCD kamere, zvezdani spektrograf i drugu opremu za realizaciju raznih posmatračkih programa. Fazna izgradnja stanice bila je neophodna iz više razloga, a prva faza treba da posluži i za detaljno i sveobuhvatno ispitivanje astroklime na lokaciji i drugih specifičnih parametara i uslova, između ostalog i za to da bi se odredili optimalni gabariti i performanse za drugi, veći teleskop (1,2 1,5 m), čijim bi postavljanjem u drugoj fazi Stanica bila kompletirana. Pored profesionalnog pogona na Stanici se planira izgradnja jednog manjeg paviljona za potrebe AD Magelanov oblak iz Prokuplja, za korišćenje Stanice zainteresovano je lokalno ekološko društvo, a planiraju se i neki drugi sadržaji. Na Astronomskoj stanici će se raditi na više posmatračkih programa, koje će realizovati astronomi saAOBi sa drugih opservatorija. Pre svega se tu planira fotometrija i spektroskopija zvezda, bliskih dvojnih i promenljivih zvezda raznih tipova, kao i fotometrija i CCD astrometrija objekata Sunčevog sistema, spekl-interferometrija vizuelno dvojnih i sl. Pored prikupljanja posmatranja za potrebe naučnog rada, Stanica će imati važnu ulogu u obučuvanju i osposobljavanju naših mladih kadrova za obavljanje posmatranja na velikim teleskopima u svetu. Na Stanici će se odvijati praktične vežbe studenata astronomije i fizike sa Univerziteta u Beogradu i Nišu, amateri će na stanici organizovati svoje akcije, itd.

 
Možete nam pisati i na email adresu   astronomija@astronomija.co.yu ili direktno iz AM!
Pišite nam
Upišite vašu e.mail adresu
Predmet:
   

(jun 2004.)

vrh