am@astronomija.co.yu

 

Sadržaj Astronomije 8
O Astronomiji
Vesti
 
Pretplata:
- Srbija
- Inostranstvo
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

 ASTRONOMIJA
Veća fotografija 95 k
broj 8
U Astronomiji broj 8 dobijate
na poklon poster dimenzija 21x60 cm
Astronomija broj 8  - ASTROFOTOGRAFIJA

(
Izvod iz članka ISKUSTVA SA REGISTAX-OM)

Nekada, u vreme kada je postojala samo ona klasična, sa filmom, danas poznata kao analogna fotografija, astrofotografi su, da bi poboljšali kvalitet svojih snimaka i napravili najviše što se može sa raspoloživom opremom i tadašnjim načinom rada, pravili više snimaka istog dela neba ili objekta. Onda su dva najbolja negativa, posle obrade u klasičnoj hemiji, re|ali jedan preko drugog, vodeći računa da se objekti na negativima što bolje poklope, jer je samo to na kraju obezbe|ivalo dobar rezultat. Pravio se “sendvič” od dva ili više negativa, od kojih je posle pravljen internegativ, sa koga su onda ra|ene fotografije na fotoosetljivom papiru… Sve u svemu, bez obzira što to u meni, dok ovo pišem, budi nostalgiju prema alhemiji i magiji analognih vremena, bio je to dug i mukotrpan posao. Uz to i težak, jer se radilo u zatvorenim i mračnim prostorijama punim nezdravih isparenja. Danas, pojavom digitalnih tehnologija
(računari, skeneri i na kraju digitalni aparati sposobni za kvalitetne duge ekspozicije) stvari su u mnogome pojednostavljene i olakšane, a padom cena sve te opreme, astrofotografija je postala dostupna najširem krugu korisnika. Sve je postalo brže, pogotovo ako imate svu potrebnu opremu, a i znanje se mnogo brže akumulira, jer se greške odmah vide. Na greškama se najbolje uči, a ove greške su veoma jeftine, pa se može grešiti do mile volje.

Princip je u suštini ostao isti: pravi se serija snimaka (kada se radi web i sličnim kamerama napravi se i nekoliko hiljada kvadrata), od kojih se biraju oni najuspešniji, gde se opet, kada su web kamere u pitanju, brojka penje i preko hiljadu, pa se sada u digitalnoj laboratoriji ti snimci re|aju jedan preko drugog u “digitalni sendvič”, tj. stekiraju se, pa se onda dalje obra|uju dok se ne postigne željeni rezultat.

Za ovakvu obradu postoji mnogo programa, a jedan od njih je besplatni “RegiStax”, trenutno u aktuelnoj verziji 2, autora Cor Berrevoets-a i brojnih saradnika. Besplatan je: košta samo onoliko koliko košta vreme potrebno da se program skine sa interneta (ZIP fajl od 623Kb, plus 3,81Mbdokumentacije, koja nije obavezna za rad sa programom, pogotovo što je Help prilično dobar). U pripremi je i višejezička verzija 3. Premda ima i drugih besplatnih programa slične namene kao što su AstrStack, iMerge, K3CCD Tools itd, koji služe da obave i neke druge zadatke, na primer slaganje mozaika od više slika ili upravljanje kamerom koja snima, tema ovog teksta će biti samo elementarno upućivanje u rad RegiStax-om, kako bih vas zainteresovao da se odvažite i krenete u ovu, ne tako komplikovanu i skupu, a lepu avanturu.

Autor: Nedeljko Marković je profesionalni fotograf u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, dugi niz godina se bavi astrofotografijom. Objavljuje radove u domaćim i stranim časopisima.
 
Možete nam pisati i na email adresu   astronomija@astronomija.co.yu ili direktno iz AM!
Pišite nam
Upišite vašu e.mail adresu
Predmet:
   

(oktobar 2004.)

vrh