am@astronomija.co.yu

 

- O do sad objavljenim brojevima

- PRETPLATA

 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Uređivački kolegijum i autori
 
OSNIVAČ:
Slobodan Spremo
IMPRESUM:
Urednik
Aleksandar Zorkić
UREĐIVAČKI KOLEGIJUM:
prof. dr Vladimir Ajdačić
dr Miroslav Filipović,
dr Zoran Knežević,
dr Dušan Mrđa,
dr Tijana Prodanović,
Prof. dr Dejan Stojković
Dr Dejan Urošević
dr Zoran Živković
REDAKCIJA:
Nikola Božić,
Milan Milošević,
Ratko Miljkovac,
Katarina Miljković,
Srđan Penjivrag,
Danica Lukač,
Grujica S. Ivanović
MARKETING:
Mirjana Spremo
PRIPREMA ZA ŠTAMPU:
Slobodan Spremo
DIZAJN
Ivan Zorkić
ŠTAMPA:
“SP PRINT” N. Sad
IZDAVAČ:
grafi čki studio “SPREMO”
Novi Sad, Vladike Ćirića 31;
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
520/524 (05)
e-mail: astronomija@astronomija.co.yu 
 
Uređivački kolegijum časopisa 'ASTRONOMIJA'

Prof. dr Vladimir Ajdačić
Nuklearni fizičar. Studirao je na Univerzitetu u Beogradu i Torontu. Naučnim radom bavio se u Institutu u Vinči, Jugoslavija, i u Kanadi, na Univerzitetu Toronta i na McMaster univerzitetu u Hamiltonu. Radio je na razvoju metoda detekcije nuklearnog zračenja i na izučavanju nuklearnih reakcija. Paralelno sa naučnim radom, duže od 40 godina bavi se popularizacijom nauke.

Dr Miroslav Filipović Svoje astronomsko obrazovanje započeo je u Beogradu kao student astrofizike. Nakon tri godine dobija stipendiju za studije u Australiji. U novoj zemlji uči i radi, a 1996. je doktorirao. Zatim nastavlja stručno usavršavanje u Max-Planckovom Institutu za vanzemaljsku fiziku (Nemačka) u X-ray grupi (ROSAT satelit i danas XMM). Danas je prefosor na Univerziteta Zapadni Sidnej.

Dr Zoran Knežević Direktor Astronomske opservatorije u Beogradu, predsednik Nacionalnog komiteta za astronomiju. Ogroman je doprinos dr Kneževića analitičkim teorijama kretanja malih tela Sunčevog sistema, zbog čega uživa glas jednog od najvećih autoriteta u svetu za mala nebeska tela. Na predlog italijanskih astronoma jedan asteroid nosi naziv 3900 Knezevic.

Dr Dušann Mrđa, nuklearni fizičar, bavi se istraživanjima na PMF u Novom Sadu, predsednik AD "Novi Sad"

Dr Tijana Prodanović, docent na PMF u Novom Sadu, predsednik Naučnog odbora AD "Novi Sad".

Prof. dr Dejan Stojković Profesor fizike na univerzitetu SUNY at Buffalo
(Državni univerzitet New York-a u Buff alo-u)

Dr Deajan Urošević Docent na Katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu. Rukovodilac je Katedre za astronomiju.

Dr Zoran Živković Dobro poznat svim ljubiteljima naučne fantastike po svojoj izdavačkoj kući “Polaris” i čuvenim prevodima odabranih knjiga iz oblasti popularne astronomije, drugih grana popularne nauke i naučne fantastike. Istine radi treba reći da je dr Živković pre svega književnik, prevodjen na desetak svetskih jezika, pa tek potom izuzetan poznavalac naučne fantastike. Vrstan je prevodilac, tvorac više televizijskih emisija i autor monumentalne Enciklopedije naučne fantastike, jedinstvene na južnoslovenskim jezičkim prostorima.

Autori članaka 'ASTRONOMIJE'

Svi autori članaka u ASTRONOMIJI imaju za sobom višegodišnje astronomsko iskustvo, neki kao profesionalni astronomi, neki kao dugododišnji rukovodioci astronomskih društava, drugi kao oprobani osmatrači, zatim autori raznih astronomskih ili drugih projekata koji ih dovode u vezu sa astronomijom. Uostalom, ako ste već ušli u svet astronomije mnoge sigurno i sami poznajete.
 

 
 
Kontakt
Adresa redakcije:

Internet adresa: www.astronomija.co.rs
e-mail: astronomija@astronomija.co.yu

Telefon redakcije: 021/493-456
 
 

Pišite nam

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Predmet:
Vaš komentar:

 
 

AMIndex

(2004.)

vrh