AM Home

am@astronomija.co.yu

 

 

Zvezde

Sadržaj AM

          

 

Bajerova oznaka
Obelezavanje zvezda grckim slovima uveo je nemacki astronom Bajer (Johann Bayer 1572-1625) u svom zvezdanom atlasu Uranometria koji je objavljen 1603.
Po Bajeru u svakom sazvezdju najsjajnija zvezda se oznacava sa alfa, sledeca po sjaju sa beta i tako redom. Kad se izredjaju sva slova grckog alfabeta onda se prelazi na slova latinice, a nakon toga na brojeve. U nekim slucajevima Bajer je odstupio od ovog pravila pa je slovo alfa pripisao zvezdi sa posebnim polozajem na nebu.
Bajerova oznaka pored slova (broja) sadrzi i (skracen) naziv odnosnog sazvezdja: alfa CMa, beta Orion itd [Crtez: grcka slova][vise o obelezavanju zvezda]