am@astronomija.co.yu

 

 

M maraton

Galaksije, zvezde

 

 

 

Sadržaj AM

 

 

osmataranje
O POSMATRANJU MESSIEROVIH OBJEKATA

(nastavak) 
< Prethodna
| 1 |  2 | 3 |

Kako i čime tražiti Messierove objekte

Osnovno je da pronađete mesto posmatranja sa koga imate čist vidik u pravcu juga, tj. meridijana kroz koga prolazi većina nebeskih tela i baš tada ima najveću visinu. Najbolje je otići što dalje od bilo kog naseljenog mesta da bi se izbegao uticaj svetlosnog zagađenja. Ako to niste u mogućnosti možete posmatrati i sa periferije grada, samo što tada nemojte previše očekivati. Zatim je tu i pitanje instrumenta sa kojim će te posmatrati. Za početnike savetujem običan lovački ili mornarički dvogled. Oni imaju prečnike objektiva 35 - 60 mm, a u većanja se kreću od 6 – 20 puta. Njihova vidna polja su velika, čak i do 60 , a stereoskopsko (sa oba oka) posmatranje ne umara oči. Ja sam počeo sa durbinom 20X50mm (koji su se nekada mogli kupiti u svim boljim optičarskim radnjama), čija je optika bila solidna i sa vidnim poljem 30 . Cena današnjih dvogleda, npr. u Novom Sadu se kreće od 700 dinara za Kineske (7x50) koji i nisu tako loši, do 4500 za kvalitetnije. Za one koji poseduju refraktore ili reflektore, poželjno je da imaju veliku svetlosnu moć, ili kako se još kaže da su teleskopi  tipa ²rich field². Oni imaju odnos žižne daljine i prečnika objektiva najviše 10. Dvogledi  i mali refraktori imaju taj broj oko 7, a reflektori čak i do 5. Vidno polje takvih instrumenata je izuzetno svetlo i kontrastno tako da se lako se zapažaju magličasta nebeska tela, pa su zato idealni za početnike.

Potrebna vam je i zvezdana karta sa ucrtanim položajima objekata koje će te tražiti. Većina astronomskih softvera ima mogućnost da vam prikaže vidno polje sa Messierovim i sjajnim NGC objektima, pa to odštampajte, na formatu A4 ili A3. Neka budu prikazane zvezde do sjaja najviše 10m, jer slabije nećete ni videti, a deep-space objekti do sjaja 12m ako želite da vidite sve Messierove objekte. Posmatranje možete početi i nešto pre svršetka večernjeg astronomskog sumraka a završite neki minut posle početka jutarnjeg astronomskog sumraka ako ste eventualno propustili neki sjajniji objekat. Najpovoljnije vreme za održavanje Messierovog maratona je u danima oko prolećne ravnodnevice jer se tada teoretski mogu videti svi ovi objekti. To je zato jer se Sunce nalazi na takvom mestu gde nema nijednog, a i noći su još uvek relativno dugačke. Leti je posmatranje najugodnije, ali su tada noći vrlo kratke, pa se može videti tek nešto više od polovine Messierovih objekata.

Uvreženo je pravilo da se prvo posmatraju, tj. traže objekti koji prvi zalaze, znači oni u pravcu zapadnog horizonta, jer ih kasnije nećete videti pošto će se noć završiti pre njihovog ponovnog izlaska sa istoka. Obično se navode u redosledu traganja da su ta dva prva objekta galaksije M74 u Ribama i M77 u Kitu. Ova prva je na početku noći oko 19h 30m 20.marta ove godine na visini 9.50, a druga 100, a obe sjaja nešto iznad 10m. Ovo govori da ne treba uzalud trošiti mnogo vremena na ova dva objekta, sem ako nemate fantastično čistu atmosferu i dobar teleskop (čitaj: bar 10cm prečnika objektiva). Čak je verovatnije da će se ugledati zbijeno jato u Zecu M79 što treba pokušati na početku astronomskog sumraka kada je ono na visini 13° sa sjajem 7.7m!

Analizom vidljivosti objekata za sam početak predstojećeg Messierovog maratona na Letenki, vidi se da u pravcu zapada treba zatim naći Andromedinu maglinu sa svoja dva pratioca M32 i M110 jer su u 20h na visini 15° , a zatim pokušati sa M33 koja je na sličnoj visini. Prava noć počinje u 19h 34m i oni sa teleskopima većeg otvora, bar 20cm mogu pokušati naći najslabiji objekat M76 zvani Mali Dambel u Perseju koji je u 20h na visini 30°.Ostali neka pređu na jugozapadni horizont gde zalaze neki objekti zimskog neba – M93, M41 i M46 i M47. Zatim  se vratite Perseju i Kasiopeji  i objektima M52, M103 i M34, i da ne dužim, u tabeli dajem redosled traženja objekata kako bih ja to uradio na predstojećem maratonu 20. marta ove godine.

Prilikom planiranja redosleda traženja nisam se strogo rukovodio time da se traže oni objekti po redosledu prolaska kroz meridijan, već sam uzeo u obzir i njihov sjaj. Oni objekti koji su i u meridijanu nisko nad horizontom, npr u Hidri ili Strelcu, imaju prednost nad nekim većeg sjaja koji su na srednjim visinama ili su blizu zenita. Objekti blizu zenita se dugo vremena zadržavaju visoko, npr, neke galaksije u Velikom Medvedu ili Lovačkim Psima, i njih možete tražiti u dužem vremenskom intervalu.U tabeli su navedeni i minimalni prečnici objektiva teleskopa koji bi trebalo da omoguće relativno lako detektovanje datog objekta, za neke objekte i njihovu visinu u meridijanu i vidljivost dvogledom.

Oni koji imaju teleskop sa ekvatorskom montažom imaju olakšan posao kod traženja one grupe galaksija u Devici. treba da znaju koliko im je vidno polje sa okularom koji koriste. Ja preporučujem da se teleskop što je moguće tačnije useveri, tj polarna osa dovede u pravac nebeskog pola. Takođe treba koristiti onaj okular koji daje najveće vidno polje bez aberacija (u slučaju teleskopa sa ogledalom to je koma). ja sam koristio okular žižne daljine 25mm koji je davao bezaberaciono vidno polje 1° i uvećanje 50x. U slučaju galaksija u Devici treba na karti tog područja krenuti od najzapadnije i pomerati teleskop po rektascenziji, npr. za dva vidna polja a po deklinaciji za pola vidna polja da bi se našla sledeća galaksija, itd. Zato treba na vreme napraviti detaljan plan pomeranja teleskopa jer će vam se u suprotnom lako desiti da se izgubite, i da ne znate šta vam je u vidnom polju! U jačim teleskopima, otvora većeg od 15cm, videće se i neke galaksije koji nisu Messierovi objekti, pa i na to treba obratiti pažnju.

 Redosled traganja za Messierovim objektima za 20/21. mart 2004.g.

Kraj astronomskog večernjeg sumraka, odnosno početak prave noći je u 19h 33m, a u 4h 02m počinje astronomski jutarnji sumrak, tako da objekte u Škorpiji i Strelcu kojih je puno treba naravno tražiti mnogo ranije, pre nego dođu u pravac meridijana (juga)! Oni su tada na vrlo maloj visini, ispod 10°, tako da podatke o minimalnom prečniku objektiva teleskopa treba uzeti sa rezervom zbog pojačane apsorpcije svetlosti u atmosferi na malim visinama. Takvi ²problematični² objekti su napisani kurzivom, i data je njihova visina u trenutku početka, odnosno kraja prave noći. Kada u napomeni o vidljivosti piše dvogled, to se odnosi na onaj karakteristika 7x50mm. 

N°  objekat tip  sjaj   napomena o vidljivosti
1     M74   SG    9.7 m Ribe, 10°, ³10cm
2     M77   SG    9.8   Kit, 10°, ³10cm
3     M79   ZJ    7.7   Zec, 8°, ³7cm
4     M31   SG    4.5   Andromeda, dvogled 7x5cm
5     M33   SG    6.2   od 20h30m, Trougao, dvogled
6     M32   EG    9.1   Andromeda, satelit M31, ³10cm
7     M110  EG    8.9   satelit M31, ³10cm
8     M1    OS    8.4   Rak maglina,
³60mm
9     M76   PM    12.2  samo za otvore
³20cm, mali Dambel
10    M93   OJ    6.2   sazve`|e Krma, dvogled
11    M46   OJ    6.1   dvogled, Krma
12    M47   OJ    4.4   dvogled, Krma
13    M41   OJ    4.5   4
° ispod Siriusa, dvogled
14    M50   OJ    5.9   sazve`|e Jednorog, dvogled
15    M42   DM    4.0   Velika Orionova maglina, dvogled
16    M43   DM    9.0   sjajna maglina,
³10cm
17    M78   DM    8.0   sjajna maglina,
³7cm
18    M34   OJ    5.2   Persej, dvogled
19    M52   OJ    6.9   Kasiopeja, dvogled
20    M103  OJ    7.4   Kasiopeja, dvogled
21    M48   OJ    5.8   Hidra, dvogled
22    M35   OJ    5.1   Blizanci, dvogled
23    M38   OJ    6.4   Ko~ija{, dvogled
24    M36   OJ    6.0   -
25    M37   OJ    5.6   -
26    M45   OJ    1.4   Plejade, dvogled
27    M67   OJ    6.9   Rak, dvogled
28    M44   OJ    3.1   -, Jaslice, Beehive, dvogled
29    M81   SG    7.8   V.Medved, dvogled, Bode galaksija
30    M82   SG    9.2   V.Medved, par sa M81
31    M95   SG    10.6  Lav,
³15cm
32    M96   SG    10.1  Lav, -
33    M105  EG    10.5  Lav, -
34    M65   SG    10.1  Lav, -
35    M66   SG    9.7   Lav, -
36    M97   PM    12.0  V.Medved, maglina Sova, 20cm
37    M108  SG    10.8  V.Medved,
³15cm
38    M109  SG    10.6  -
39    M40   AS    9.0   dvojna zvezda Winecke 4,
³7cm
40    M106  SG    9.1   Lova~ki Psi,
³10cm
41    M98   SG    10.9  Devica,
³15cm
42    M99   SG    10.4  -
43    M100  SG    10.1  -
44    M84   EG    10.2  -
45    M86   EG    9.9   -
46    M87   EG    9.6   -, Virgo A
47    M61   SG    10.1  -
48    M49   EG    9.3   -
49    M88   SG    10.2  -
50    M91   SG    10.9  -
51    M90   SG    10.2  -
52    M89   EG    10.9  -
53    M58   SG    10.4  -
54    M59   EG    10.7  -
55    M60   EG    9.8   -
56    M104  SG    9.2   Sombrero galaksija
57    M63   ZJ    7.8   Hidra, 10
°, ³6cm
58    M94   SG    8.9   Lova~ki Psi,
³10cm
59    M63   SG    9.3   -
60    M64   SG    9.3   Berenikina Kosa, Black Eye
61    M53   ZJ    7.6   -, dvogled
62    M83   SG    8.0   Hidra,  
³10cm
63    M3    ZJ    6.2   Lova~ki Psi, dvogled
64    M51   SG    8.9   galaksija Vrtlog,
³6cm
65    M101  SG    8.2   Veliki Medved, dvogled 5cm
66    M5    ZJ    5.7   glava Zmije, dvogled
67    M26   OJ    8.0   [tit,
³7cm
68    M11   OJ    5.8   [tit, Jato divljih pataka, dvogled
69    M13   ZJ    5.8   Herkul, dvogled
70    M92   ZJ    6.4   -, dvogled
71    M15   ZJ    6.2   Pegaz, dvogled
72    M71   ZJ    8.2   Strelica,
³7cm
73    M27   PM    7.6   Lisica, maglina Dumbbell,
³7cm
74    M56   ZJ    8.3   Lira,
³10cm
75    M57   PM    9.7   Lira, prstenasta maglina,
³10cm
76    M102  SG    10.8  Zmaj,
³15cm
77    M29   OJ    6.6   Labud, dvogled
78    M39   OJ    4.6   Labud, dvogled
79    M12   ZJ    6.7   -, dvogled
80    M10   ZJ    6.6   -, dvogled
81    M14   ZJ    7.6   Zmijono{a,
³7cm
82    M16   DM+OJ 6.0   Zmija, maglina Orao, dvogled
83    M80   ZJ    7.3   [korpija,
³7cm
84    M4    ZJ    5.6   [korpija, dvogled
85    M107  ZJ    7.9   Zmijono{a,
³7cm
86    M62   ZJ    6.5   -,  dvogled
87    M19   ZJ    6.8   -,  dvogled
88    M12   ZJ    6.7   -, dvogled
89    M10   ZJ    6.6   -, dvogled
90    M9    ZJ    7.7   -,
³7cm
91    M22   ZJ    5.1   Strelac, dvogled
92    M8    DM    5.0   -, dvogled
93    M20   DM    6.3   -, dvogled
94    M21   OJ    5.9   -, dvogled
95    M23   OJ    5.5   -, dvogled
96    M18   OJ    6.9   -, dvogled
97    M17   DM    6.0   -, maglina Omega, dvogled
98    M25   OJ    4.6   -, dvogled
99    M24   ZO    11.5  -,
³20cm
100   M28   ZJ    6.8   -, dvogled
101   M70   ZJ    7.9   -, 6
°, ³7cm
102   M54   ZJ    7.6   -, 6.5
°, ³7cm
103   M75   ZJ    8.5   -, 5
°, ³10cm
104   M72   ZJ    9.3   Vodolija, 5.5
°, ³15cm
105   M73   OJ    8.9   -, 4.5
°, ³10cm
106   M2    ZJ    6.5   -, 6.5
°, ³7cm
107   M15   ZJ    6.2   Pegaz, dvogled
108   M6    OJ    4.0   [korpija, 10
°, dvogled, Butterfly cluster
109   M7    OJ    3.0   -, 7
°, dvogled, Ptolemy¢s cluster

Jedino zbijeno jato M55 možda neće moći da se registruje jer je na kraju noći tek izašlo. Eventualno se može pokušati u 4h 37m, na početku nautičkog sumraka kada je ono na visini 5°, a ima sjaj 6.3m. Svaku zanimljivost što se tiče težine nalaženja nekog objekta, ili kako ste ga videli trebalo bi u najkraćim crtama zapisati. To će vam kasnije dosta koristiti a i uštedećete vreme na nekom budućem Messierovom maratonu.

                                                                                              Clear skies!

 < Prethodna | 1 |  2 | 3 |

(mart 2004.)

vrh