Zapisnik o uspehu takmičara na Mmaratonu

Datum:                                            Mesto: 
                                                           Long:       E   Lat.       N

Takmičar (Ekipa):   _____________  ________________________________ iz ___________________

Vođa ekipe i članovi:  ____________________________________________ iz ___________________

Insturment:  __________________________________________________

Primedbe:  ___________________________________________________

 

 #    M#   Saz.  Tip  Vaš #    Vreme       Komentar

  #     M#   Saz. Tip  Vaš #    Vreme       Komentar

 
 1. M77 Cet GS _____  __:__  ___________

 2. M74 Psc GS _____  __:__  ___________

 3. M33 Tri GS _____  __:__  ___________

 4. M31 And GS _____  __:__  ___________

 5. M32 And GE _____  __:__  ___________

 6.M110 And GE _____  __:__  ___________

 7. M52 Cas CO _____  __:__  ___________

 8.M103 Cas CO _____  __:__  ___________

 9. M76 Per PN _____  __:__  ___________

10. M34 Per CO _____  __:__  ___________

11. M45 Tau CO _____  __:__  ___________

12. M79 Lep CG _____  __:__  ___________

13. M42 Ori DN _____  __:__  ___________

14. M43 Ori DN _____  __:__  ___________

15. M78 Ori DN _____  __:__  ___________

16.  M1 Tau SR _____  __:__  ___________

17. M35 Gem CO _____  __:__  ___________

18. M37 Aur CO _____  __:__  ___________

19. M36 Aur CO _____  __:__  ___________

20. M38 Aur CO _____  __:__  ___________

21. M41 CMa CO _____  __:__  ___________

22. M93 Pup CO _____  __:__  ___________

23. M47 Pup CO _____  __:__  ___________

24. M46 Pup CO _____  __:__  ___________

25. M50 Mon CO _____  __:__  ___________

26. M48 Hya CO _____  __:__  ___________

27. M44 Cnc CO _____  __:__  ___________

 
 28. M67 Cnc CO _____  __:__  ___________

 29. M95 Leo GS _____  __:__  ___________

 30. M96 Leo GS _____  __:__  ___________

 31.M105 Leo GE _____  __:__  ___________

 32. M65 Leo GS _____  __:__  ___________

 33. M66 Leo GS _____  __:__  ___________

 34. M81 UMa GS _____  __:__  ___________

 35. M82 UMa GI _____  __:__  ___________

 36. M97 UMa PN _____  __:__  ___________

 37.M108 UMa GS _____  __:__  ___________

 38.M109 UMa GS _____  __:__  ___________

 39. M40 UMa 2S _____  __:__  ___________

 40.M106 CVn GS _____  __:__  ___________

 41. M94 CVn GS _____  __:__  ___________

 42. M63 CVn GS _____  __:__  ___________

 43. M51 CVn GS _____  __:__  ___________

 44.M101 UMa GS _____  __:__  ___________

 45.M102 Dra GL _____  __:__  ___________

 46. M53 Com CG _____  __:__  ___________

 47. M64 Com GS _____  __:__  ___________

 48.  M3 CVn CG _____  __:__  ___________

 49. M98 Com GS _____  __:__  ___________

 50. M99 Com GS _____  __:__  ___________

 51.M100 Com GS _____  __:__  ___________

 52. M85 Com GL _____  __:__  ___________

 53. M84 Vir GL _____  __:__  ___________

 54. M86 Vir GL _____  __:__  ___________

 

#    M#   Saz.  Tip  Vaš #    Vreme       Komentar

  #    M#   Saz.  Tip  Vaš #    Vreme       Komentar

55. M87 Vir GE _____  __:__  ___________

56. M89 Vir GE _____  __:__  ___________

57. M90 Vir GS _____  __:__  ___________

58. M88 Com GS _____  __:__  ___________

59. M91 Com GS _____  __:__  ___________

60. M58 Vir GS _____  __:__  ___________

61. M59 Vir GE _____  __:__  ___________

62. M60 Vir GE _____  __:__  ___________

63. M49 Vir GE _____  __:__  ___________

64. M61 Vir GS _____  __:__  ___________

65.M104 Vir GS _____  __:__  ___________

66. M68 Hya CG _____  __:__  ___________

67. M83 Hya GS _____  __:__  ___________

68.  M5 Ser CG _____  __:__  ___________

69. M13 Her CG _____  __:__  ___________

70. M92 Her CG _____  __:__  ___________

71. M57 Lyr PN _____  __:__  ___________

72. M56 Lyr CG _____  __:__  ___________

73. M29 Cyg CO _____  __:__  ___________

74. M39 Cyg CO _____  __:__  ___________

75. M27 Vul PN _____  __:__  ___________

76. M71 Sge CG _____  __:__  ___________

77.M107 Oph CG _____  __:__  ___________

78. M12 Oph CG _____  __:__  ___________

79. M10 Oph CG _____  __:__  ___________

80. M14 Oph CG _____  __:__  ___________

81.  M9 Oph CG _____  __:__  ___________

82.  M4 Sco CG _____  __:__  ___________

 83. M80 Sco CG _____  __:__  ___________

 84. M19 Oph CG _____  __:__  ___________

 85. M62 Oph CG _____  __:__  ___________

 86.  M6 Sco CO _____  __:__  ___________

 87.  M7 Sco CO _____  __:__  ___________

 88. M11 Sct CO _____  __:__  ___________

 89. M26 Sct CO _____  __:__  ___________

 90. M16 Ser CO _____  __:__  ___________

 91. M17 Sgr DN _____  __:__  ___________

 92. M18 Sgr CO _____  __:__  ___________

 93. M24 Sgr CO _____  __:__  ___________

 94. M25 Sgr CO _____  __:__  ___________

 95. M23 Sgr CO _____  __:__  ___________

 96. M21 Sgr CO _____  __:__  ___________

 97. M20 Sgr DN _____  __:__  ___________

 98.  M8 Sgr DN _____  __:__  ___________

 99. M28 Sgr CG _____  __:__  ___________

100. M22 Sgr CG _____  __:__  ___________

101. M69 Sgr CG _____  __:__  ___________

102. M70 Sgr CG _____  __:__  ___________

103. M54 Sgr CG _____  __:__  ___________

104. M55 Sgr CG _____  __:__  ___________

105. M75 Sgr CG _____  __:__  ___________

106. M15 Peg CG _____  __:__  ___________

107.  M2 Aqr CG _____  __:__  ___________

108. M72 Aqr CG _____  __:__  ___________

109. M73 Aqr 4S _____  __:__  ___________

110. M30 Cap CG _____  __:__  ___________

 

Ključ:
Br:  redni broj M objekata kako se pojavljuju na nebu
M# : broj objekata u Mesijeovom katalogu
Saz : Sazve`dje (oznaka)   
Vaš# : redni broj objekta koji je takmiar markirao
Vreme : vreme uočavanja objekta
Primedbe: svaki važan komentar.
Tipovi objekata
CO=Open Cluster, CG=Globular Cluster,
PN=Planetary Nebula, DN=Diffuse Nebula,
GS=Spiral Galaxy, GE=Elliptical Galaxy,
GI=Irrgeular Galaxy, GL=Lenticular Galaxy,
SR=Super Nova Remnant, 2S/4S =2/4 Star System

 

Sudija Glavni sudija
UKUPNO:  _________ od 110!!

Sadržaj AM