M17

NGC Konst.  RA          Dec    Mag Velicina     Tip    Razd.
6618  Sgr  18 20,8    -16 11   7,0  11,0        J/M      5   "Omega" ili "Potkovica"

Izvor radio zracenja srednje jacine.