M36

NGC Konst.  RA      Dec    Mag Velicina     Tip    Razd.
1960  Aur  05 36,1  34 08   6,5  12,0        OJ       4,1

Jedno od najmladjih jata. Sastoji se od mladih plavih zvezda spektralnog tipa B.