M87

NGC Konst.  RA      Dec    Mag Velicina     Tip    Razd.
4486  Vir  12 30,8  12 24  11,0  7,0         Gal  60000

To je dzinovska elipticna galaksija. Oko nje lebdi velik broj kuglastih jata. Na snimcima sa manjim ekspozicijama vidi se mlaz materije (dug preko 4000 svtelosnih godina) koji se pruza od sredista galaksije.