am@astronomija.co.yu

 

 

Galaksije, zvezde
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

duboki svemir
Sudbina zvezda
 

Preuzeto sa mailing liste ad_loznica

Sam kolaps zvezde i prelazak u katastrofalno sažimanje ne zavisi isključivo od mase. Naravno da masa igra primarnu ulogu ali ne možemo zanemarii i brzinu rotacije zvezde tj centrifugalnu silu koja može biti delimično protiv teža gravitaciji. Ukoliko je brzina rotacije dovoljno velika zbog održanja rotacionog momenta, ekvatorijalna brzina će rasti što će dovesti do spljoštavanja pa i do mogućeg cepanja zvezde. Zbog toga zvezda osim određene mase mora imati i malu brzinu rotacije da bi došlo do gravitacionog kolapsa. Osim zvezda gravitacioni kolaps može imati i galaktičko jezgro. Čak najnovija istraživanja su pokazala da skoro svaka galakisja u svom središtu ima crnu rupu. Crne rupe su postale bitan deo evolucije samih galaksija bez kojih je nemoguć nastanak galaksija. Ovu moju tvrdnju treba uzeti sa rezervom jer se danas među naučnicima vodi polemika da li je ovo tačno. Neki su za a neki protiv... (ovi protiv su u velikoj manjini).

Prema tome finalni stadijum svake zvezde posle sagorevanja nukelarnog goriva zavisi od njene mase kao i brzine rotacije. Čista teorija kaže da zvezda mase našeg Sunca sigurno završava svoj evolucioni život kao beli patuljak. Međutim svemir se postarao da život zvezda ne bude uokviren samo matematičkim proračunima. U svemiru postoje primeri koji odstupaju od naših predpostavki. Evo jednog primera koji pokazuju da i masivne zvezde mogu imati miran završetak mada bi trebalo da sasvim drugačije završe svoj život.

Pratilac Sirijusa, prvi otkriveni beli patuljak, dobar je primer za masivnu zvezedu koja će završiti svoj život ciklus koji se ne uklapa u naša teorijska predviđanjana. Budući da je Sirijus prilično masivna zvezda spektralne klase A njegov pratilac posle budne evolucije morao je u početku imati veliku masu koja najmanje tri puta premašuje masu Sunca. Jer vreme na glavnom nizu utoliko je kraće što je masa zvezde veća. Pošto je masa pratioca Sirijusa 0,9% mase našeg Sunca to može da znači samo jedno: pre nego što je postala beli patuljak zvezda je izgubila 70% svoje prvobitne mase. Znači ta zvezda je u svom nastanku zbog velike mase "morala" postati neutronska zvezda ali je u svojoj životnoj fazi sticajem različitih okolnosti postala beli patuljak. Kao i u našem životu stvarnost je mnogo maštovitija od teorijskih predpostavki.

A šta je sa našim Suncem? O tome sledeeći put...

(novembar 2003.)

vrh