Datum            Astronomski                 Nautički                          Civilni
                  početak          kraj        početak      kraj             početak         kraj