Astronomski magazin -  H O M E

am@astronomija.co.yu

 

 

Instrumenti
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

foto
All sky kamera

U astronomiji se upotrebljavaju teleskopi da bi se bolje posmatrali detalji na zvezdanom nebu. Međutim ponekad se javi sasvim suprotna potreba, da se odjednom sagleda celo nebo. Evo opisa jedne jednostavne kamere u ‘kućnoj varijanti’ kojom možete napraviti snimke celog neba.

Jozef Šuštar
joza@ptt.yu
 

Ideja i konstrukcija

Krenimo od početka, 1999. pripreme za posmatranje totalnog pomračenja sunca...

Čitajući opise totalnog pomračenja, pažnju mi je privukao deo koji kaže da se na nebu može videti kako mesečeva senka dolazi, prelazi preko mesta posmatrača i odlazi. Da bi napravio snimke te pojave improvizovao sam all-sky kameru. Ideja je zapravo jako jednostavna, treba slikati odraz celog neba koji se vidi u posrebrenoj kugli. Sličnu ideju za takvu kameru sam video davno u časopisu 'Sky and Teleskop'.

Srce All Sky kamere – posrebrena kugla u kutiji.
Kamera spremna
za rad

Oprema kojom su načinjeni snimci celog neba je u stvari vrlo jednostavna. Radi se o posrebrenoj kugli prečnika 8 cm za novogodišnu jelku. Kugla je zbog stabilnosti i lakšeg rukovanja smeštena u kutiju iz koje viri samo jedan njen deo. I jedan savet, u kutiju stavite nešto teško kako bi bila stabilna, ja sam koristio komad mermerne ploče. Kada se kugla stavi na tlo u njoj se vidi odraz celog neba. Da bi se taj odraz snimio iznad kugle se na stativu postavlja fotoaparat. Kao objektiv upotrebljen uskokutni objektiv koji je postavljen na produžne prstenove, jer se sa te blizine ne može izoštriti standardnom izvlakom za takav objektiv. U konkretnom slučaju je bio upotrebljen zum objektiv postavljen na 120 mm i produžni prsteni od 30 mm. Ove vrednosti su orjentacione, a cilj je da se slika dobijena na kugli izoštri i da slika kugle zauzme što veći deo snimka.

Na priloženim slikama se vidi izgled cele konstrukcije i izgled kutije sa kuglom.

Snimanje all-sky kamerom

Elementi za osvetljenje (ekspozicija i blenda) su odredjivani svetlomerom ugradjenim u fotoaparat. Mislim da je upotreba posebnog spoljnjeg svetlomera bolja varijanta, jer je u toku totaliteta slika u trazilu jako mračna i gotove je nemoguće videti svetlomer u tražilu. Drugi razlog je direktan odraz sunca sa kugle, kao i velika bela površina (maska) oko kugle mogu uticati na tačno pokazivanje svetlomera. Slikanje treba raditi obavezno samookidačem, nako čijeg aktiviranja treba da se odmaknemo dovoljno od uredjaja kako ne bi fotograf zauzimao dobar deo snimka. Beo papir koji služi kao maska ima ulogu da se na njemu prate i eventualne promene u spektralnom sastavu, t.j. boji svetla koje dolazi sa neba i pod uticajem je masečeve senke, jer bi papir trebalo da na fotografiji dobije odgovarajuće obojenje.

Ovaj deo eksperimenta nije uspeo jer su oblaci peviše uticali na promenu spektra osvetljenja. I na papiru se vidi boja koja zapravo potiče od oblaka.

Rezultati

Na sledecim snimcima je sever gore, zapad je levo a istok desno.

Dolazak senke sa zapada

 

Izgled neba u toku totaliteta. Jasno se vidi da je nebo nad posmatracima tamno dok je horizont vrlo svetao
Odlazak senke ka istoku.
Tri linije koje se vide i polaze iz centra su noge fotografskog stativa. U centru snimka se vidi fotoaparat. Prvi spoljni (taman) prsten koji se vidi, predstavlja zazor izmedju papira tj. maske i kugle. Sledeći svetao prsten je odraz maske i tek nakon njega, kao taman prsten se vidi horizont i naravno nebo.

Korišćen je film AGFACOLOR XRG 100. Vreme osvetljavanja je odredjivano ugrađenim svetlomerom i za snimak totaliteta je iznosilo 1/2 sec uz blendu 5,6.

Svakako da od kvaliteta slike ne treba previše očekivati jer ipak je u pitanju obična posrebrena kugla i improvizacija.

Nebo

Šta još može ova kamera?

Ako tražite mesto za svoju observatoriju ili proučavate uticaj parazitskog svetla, snimci ovom kamerom će vam svakako koristiti. Evo i jednog takvog, snimljenog na periferiji grada, gde se, i pored toga što je snimak predugo eksponiran, jasno vide svetlosni zagađivači i njihov uticaj.

(maj 2003.)

vrh

[ Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa ]
[ Instrumenti | Istorija i tradicija | Efemeride ]