am@astronomija.co.yu

 

 

 Instrumenti
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

instrumenti
220 ogledala CRTF
 

Dipl. ing.
Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

 

Čak i najveći moderni oprički teleskopi izgledaju mali kada se uporede sa snagom svetlosti koju sakupi CRTF (Central Receiver Test Facility), smešten u pustinjama Novog Meksika, u Americi. CRTF ima 222 pokretna ogledala – zvanih heliostati, svako od po 7 metara i svako kompjuterski fokusirano prema centralnom tornju . Taj toranj, visine oko 60 m poseduje centralni lift koji može da podigne na vrh 100 t tešku opremu za testiranje. Ceo kompleks je koštao 21 milion dolara: $35.000 za svaki heliostat, dok cena dompjutera koji nadgleda sav posao ne prelazi 5% koštanja čitavog kompleksa.

Glavna svrha CRTF je da se ispitaju metode sakupljanja i eksploatacije solarne energije, sa ciljem pronalaženja alternativnih izvora energije. Njegova ogledala ne fokusiraju sliku dela neba kao što to rade obični astronomski teleskopi, već prikupljaju svetlosnu energiju sa mnogo veće površine. Trenutno, astronomi sa STACEE projekta koriste CRTF da bi sakupili tzv. sekundarno zračenje nastalo kada visokoenergetski gama zraci prodru kroz Zemljinu atmosferu. Ti fotoni mogu da budu predmet daljih istraživanja, sa ciljem da se reše enigmatske eksplozije gama–zraka, možda nastale kada se gama–zraci sa supernovi sudare sa međuzvezdanim oblacima.

Samo da kažem da slična postrojenja trenutno razvijaju inženjeri u Francuskoj, Španiji, Italiji, Švajcarskoj, Izraelu, Nemačkoj, Japanu i Rusiji

(novembar 2003.)

vrh