AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Softver, knjige

 

 

Sadržaj AM

          

 

knjige

Krste Naumovski
Sazvedja severnog neba

Korice [14 Kb]

U ediciji Zmajeva biblioteka znanja novosadskog izdavaca “Zmaj” ove godine izasla je knjiga posvecena astronomiji pod naslovom “Sazvedja severnog neba” autora Krsta Naumovskog. Recenzenti ove knjige su prof. dr Bozidar Jovanovic i dr Aleksandar Kubicela. Knjiga ima 327 numerisanih strana i 16 nenumerisanih stranica u boji na kojima su predstavljene fotografije nekih objekata o kojima je bilo reci u knjizi.

Autor o ovoj knjizi kaze:”…Ova knjiga ima za cilj da upozna citaoca sa zvezdanim nebom koje vidimo na srednjim severnim geografskim sirinama i sa interesantnijim ‘nepokretnim’ objektima, sazvezdjima i drevnim legendama koje im se pripisuju. Dati su osnovni podaci o najinteresantnijim objektima. Namenjena je prvenstveno astronomskim sekcijama u osnovnim i srednjim skolama, a narocito gimnazijama u kojima se izucava odredjeno gradivo astronomske nauke. Moze da posluzi ljubitelju i studentu astronomije kao jedan od prirucnika.”

Knjiga je podeljena na sedam celina:

  1. Orijentisanje na nebeskoj sferi

  2. Prividno obrtanje nebeske sfere

  3. Posmatranje nocnog neba

  4. Tipovi nepokretnih objekata na nebu i njihove karakteristike

  5. Podela zvezdanog neba na sazvedja 

  6. Sazvezdja severnog neba

  7. Prilozi

Prvo poglavlje uvodi ciataoca u osnovne pojmove vezane za nebesku sferu, njene elemente i koordinatne sisteme. Definisana je nebeska sfera, kao i njena 23 elementa neophodna za dalje razumevanje sadrzine knjige. Koordinatni sistemi (horizontski, ekvatorski, eklipticki), kao i elementi nebeske sfere su precizno i jasno ucrtani na vise crteza sto olaksava citaocu razumevanje ovih pomalo apstraktnih pojmova.

Tema druge glave je prividno dnevno i godisnje obrtanje nebeske sfere. Sva objasnjenja su data sa crtezima uz pomoc nebeske sfere i njenih elemenata. Objasnjeno je sta se desava gledano izvan Suncevog sistema,a sta gledano sa Zemlje. Na taj nacin citaocu se objsnjava na vrlo jednostavan nacin zasto vidimo pojave na nebeskoj sferi bas u tom rasporedu i obliku.

Treca oblast se bavi prakticnim savetima za posmatranje. Prvo se govori o odabiru trenutka posmatranja i definisu se astronomski i gradjanski sumrak. Zatim se objsanjava sta sve treba da karakterise dobro mesto za posmatranje, kao i sta sve treba obaviti pre pocetka posmatranja. U ovoj oblasti objasnjavaju se i prividna i apsolutna zvezdana magnituda kao i veza izmedju njih, a daje se i tabela sa prividnim zvezdanim velicninama najkarakteristicnijih objekata na nebu. Posle ovoga do kraja poglavlja autor se bavi posmatranjem kroz teleskop. Objasnjava vrste teleskopa i njihove prednosti i mane.

Poglavlje cetiri objasnjava sta su to zvezde - njihov polozaj na nebu, udaljenost, njihova prostorna brzina, velicina, masa i gustina, sjaj i spektralna klasa. Zatim se objasnjava Hercsprung-Raselov dijagram i njegovo objasnjenje evolucije zvezda. Nastavlja se sa objasnjavanjem dvojnih i promenljivih zvezda, njihovih tipova, kao i metoda za posmatranje. Analiziraju se rasejana i globularna zvezdana jata, medjuzvezdana materija, kao i galaksije i njihove vrste.

Peta glava je rezervisana za podelu zvezda na sazvezdja. Tu su tabelarno predstavljena sva sazvezdja sa osnovnim karakteristikama kao sto su: srpski naziv, latinski naziv, skracenica, hemisfera kojoj pripada i povrsina u kvadratnim stepenima.

U setsom poglavlju detaljno su predstavljena sva sazvezdja severnog neba i to u okviru sledecih celina: cilkumpolarna sazvedja, jesenja grupa sazvezdja, zimska grupa sazvezdja, prolecna grupa sazvedja i letnja grupa. Na ovaj nacin je predstavljeno 65 sazvedja koja se mogu videti sa nase geografske sirine. Opsi svakog sazvezdja prati karta sa mitoloskom predstavom, i karta sa izgledom tog dela neba. Tu su i tabele sa Mesijeovim objektima, zatim sa najsjanijim zvezdama. A sve to ilustruju i fotografije najinteresantnijih objekata koji se mogu videti u datom sazvezdju.

Knjiga je pisana razumljivim jezikom, a sve apstraktne stvari su objasnjene na nacin da se mogu lako razumeti. Knjiga obiluje detaljima, korinim kartama, tabelama i fotografijama. Sve vezano za astrognoziju se nalazi na jednom mestu.

Ovo je jedna veoma korisna knjiga za sve koji se bave astronomijom. Za pocetnike da bi iz nje naucili da posmatraju razne objekte na nebu, a za ljude koji se bave astronomijom (bili oni profesionalci ili amateri) da im koristi kao podsetnik i pratilac na posmatranjima.

Nikola Bozic

[novembar 2000]

vrh