Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
 Istorija
 

Sadržaj AM
 

Potražite u AM

 
NSPoint

 
Priredila: Gordana Đokić
 

Umro je poznati britanski matematičar, astronom,
naučnik svetsko glasa i poznata javna ličnost
Ser Hermann Bondi ( 1919-2005)

Hermann Bondi, poreklom jevrejin, /otac Samuel Bondi, lekar/ poznati matematičar i astronom, rođen je 1. novembra 1919 godine u Beču, Austrija, oženjen Kristinom Stokman sa kojom ima 2 sina i 3 ćerke, umro je 10. septembra u Kembridžu.

Stručnoj, a potom i široj javnosti Bondi je postao poznat 50-tih godina prošlog veka nakon što je, zajedno sa Fredom Hojlom i Tomasom Goldom, postavio Teoriju večnog (ili stacionarnog) stanja. (Steady-state theory). Teorija Večnog stanja zastupala je gledište da se kosmos na velikoj skali ne menja, da kosmos nema ni početka ni kraja i da u svim epohama izgleda isto. Ta teorija je bila snažna alternativa danas prihvaćenoj teoriji Velikog Praska.

Bondi je završio Realnu gimnaziju u Beču, a zatim je 1930. otišao u Englesku, da bi kao dobar đak bečke gimnazije bio primljen na Trinity Koledž u Kembridžu, gde je kasnije i magistrirao.
Godine 1940. je kao jevrejin bio interniran u Kanadu. U Kanadi se upoznaje sa Tomasom Goldom koji je takođe bio interniran. Ovo poznanstvo je kasnije pretvoreno u prijateljstvo i naučnu saradnju.

Britanske vlasti vraćaju Bondija nazad u Britaniju (1942) da zajedno sa Fredom Hojlom i Tomasom Goldom radi na razvoju radara. Godine 1948, Bondi, Hojl i Gold su objavili pomenutu teoriju nastanka vasione. Nakon rata Bondi je predavao matematiku na Univerzitetu u Kembridzu od 1945. do 1954. godine. Godine 1954. je postao je profesor Kraljevskog Koledža u Londonu ( Kings College London), a 1985. godine je dobio titulu profesora univerziteta u penziji.

Bondi je takođe bio i generalni direktor Evropske organizacije za istraživanje svemira - ESRO
(1967-1971), zatim glavni naučni savetnik u Ministarstvu odbrane V. Britanije ( 1980-1984) i u Ministarstvu Energetike (1977- 1980), kao i predsednik Istraživačkog saveta za prirodnu okolinu
( 1980-1984), i Magistar –profesor na Cherchilovom koledžu u Kembridžu (1983-1990). Godine 1959 postao je naučni saradnik Britanskog Kraljevskog udruženja (Royal Society), a godine 1973 dodeljena mu je titula Viteza Komandera čuvenog Britanskog reda bratstva “Order of the Bath” ( “Knight Commander of the Bath”)

Poslednje odlikovanje mu je dodeljeno 2001. godine - zlatna medalja Britanskog kraljevskog astronomskog društva.

 


(16.09.2005.)


Komentar?
Vaše ime:
Vaš e-mail:
Predmet:
Vaš komentar:

 

vrh