AM Home

am@astronomija.co.yu

 

 

 

Sadržaj AM

          
ljudi
ODLAZAK POBUNJENIKA
    - Hoyle, Sir Fred (1915-2001) - 

 

404
not found

20. avgusta ove godine u Bornmautu (Velika Britanija) od posledica moždanog udara u 86. godini je preminuo ser Fred Hojl, jedan od najvećih astrofizičara i kosmologa XX veka. Kao sto je neko svojevremeno rekao za Voltera (parafrazirajuci samog Voltera o Bogu), da Hojl nije postojao, Bog bi morao da ga izmisli.

Rođen u Jorkširu 1915. godine, Hojl je, kako priznaje u svojoj izuzetno zanimljivoj autobiografiji “Dom je tamo gde vetar duva: poglavlja iz života jednog kosmologa bio loš učenik koji je često bežao iz škole da bi se, krišom od roditelja, bavio hemijskim eksperimentima u garaži! Ipak je nakon gimnazije uspeo da se upiše na univerzitet u Kembridžu, za koji je, sa kraćim prekidima, bila vezana čitava njegova potonja naučna karijera. Tu je 1939. godine stekao doktorat pod rukovodstvom velikog Pola Diraka, nobelovca i osnivača kvantne teorije polja; zanimljivost se sastoji u tome da je mladi Hojl bio Dirakov jedini student u karijeri, pošto je Dirak prezirao mentorstvo i pedagoški rad. Mada je Hojlov rad na studijama bio vezan za kvantnu mehaniku, on se brzo okrenuo proučavanju kosmosa, i toj ljubavi ostao veran do kraja života.

Teško je i probrojati sva značajna postignuća ser Freda, tako da ću se ovde ograničiti na najbitnije. Tokom poznih 1930-tih godina i ranih 1940-tih godina, zajedno sa Litltonom (Littleton), dao je značajne doprinose teoriji crvenih džinova, prirodi kometa i akreciji (prikupljanju”) međuzvezdane materije. Bio je prvi astrofizičar koji je predložio da materija može prelaziti sa jedne komponente bliskih dvojnih zvezda na drugu. Takođe je u pionirskom radu sa Litltonom ispravio grešku koju je u svom autoritativnom udžbeniku o teoriji i evoluciji zvezda u povodu zvezdane akrecije međuzvezdanog gasa dao ser Artur Edington. Odnos Edingtona – potpuno neprikosnovenog autoriteta na praktično svim astronomskim, i mnogim fizičkim, poljima između dva svetska rata – i Hojla, mlade astrofizičke zvezde u usponu je karakterističan. Iako ga je upoznao tek par godina pre smrti, Edington je u Hojlu (sa pravom) video svog naslednika u teorijskoj astrofizici i kosmologiji. Hojl je, sa svoje strane, odavao veliku počast Edingtonu u svim svojim docnijim radovima, ali u svom karakterističnom stilu nije propuštao priliku da pomene da je rezultat njihovih rasprava bio 1:1 (Edington je korigovao Hojla u pogledu atmosferskog sastava Cefeida, dok je Hojl ukazao na Edingtonovu grešku u formuli za akreciju međuzvezdane materije). Tokom II svetskog rada, Hojl je – poput praktično svih britanskih naučnika koji su bili mobilizovani za vojna istraživanja – radio na usavršavanju radara koji je omogućio Saveznicima premoć na moru i u vazduhu. Bio je prvi koji je predložio proizvodnju raketa voda-voda koje su ogromno povećale ubojitost ratnih brodova koji su se do tada oslanjali isključivo na artiljeriju.

Verovatno najzanimljivija epoha iz Hojlove profesionalne karijere leži u kasnim 1940-tim i 1950-tim godinama, kada je – zajedno sa mlađim kolegama i prijateljima Hermanom Bondijem i Tomasom Goldom – bio glavni branilac i zastupnik teorije Večnog (ili stacionarnog) stanja. U leto 1948. godine u “Mesečnim sveskama Kraljevskog astronomskog društva” (tada, kao i danas, najautoritativnijem svetskom astronomskom časopisu), pojavila su se dva senzacionalna članka, jedan iz pera Bondija i Golda, drugi Hojlov, posvećeni izlaganju “nove teorije stacionarnog svemira” kako su je u prvo vreme nazivali. Nasuprot onome što se danas naziva standardnim modelom Velikog praska, teorija Večnog stanja zastupala je gledište da se kosmos na velikoj skali uopšte ne menja. Svaka pojedinačna planeta, zvezda ili galaksija imaju svoje poreklo i starost; kosmos, kao celina, Hojl je stalno naglašavao, nema ni početka ni kraja i u svim epohama izgleda isto. Da bi gustina stalno ostajala ista, a i da vasiona ne bi stigla u stanje maksimalne entropije (“toplotnu smrt”), neophodno je neprekidno stvaranje nove materije, i to u stanju niske entropije. Ova šokantna posledica teorije Večnog stanja bila je verovatno najveći kamen spoticanja u vezi sa kojom je, tokom velike kosmološke bitke, proliveno najviše mastila i razmenjeno najviše (često i žučnih) replika. Mada su brojčano bili u manjini, autori kao i pristalice Večnog stanja, su to često nadoknađivali izuzetnom borbenošću i domišljatošću svojih argumenata i kontraargumenata. Kao posledica toga, ova teorija ostala je zapamćena kao prva striktno naučna kosmološka teorija: prva koja je nudila jednostavne empirijske (tj. posmatračke) testove kojima bi se mogla opovrgnuti. Rivalska ideja Velikog praska do tog vremena nije još bila sasvim uobličena kao teorija: to je bio šareni skup raznorodnih ideja. Tek je veliki izazov koji su Hojl i saradnici uputili standardnoj kosmologiji, omogućio formulisanje tih ideja u skladnu teoriju koja se pokazala saglasna sa svim posmatranjima.

Mnogi značajni kosmolozi današnjice, koji su tokom ove velike kontroverze bili studenti ili postdiplomci, ne oklevaju da priznaju svoj dug idejama Hojla i saradnika. Tako, na primer, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku i pisac slavne knjige Prva tri minutaStiven Vajnberg kaže (prema Lightman & Brawer 1990):

Ne sećam se kada sam prvi put čuo za njega, ali se sećam da sam prilično rano, sigurno već do postdiplomskih studija, osećao da je model večnog stanja Bondija i Golda, kao i Hojlov, najprivlačniji za mene. Ima mnogo stvari u njemu koje su bile veoma privlačne. Nisam sasvim tačno formulisao šta mi se u njemu najviše sviđalo, ali kada sad pogledam unazad, mislim da je najznačajnije bilo to što je on nudio najveću mogućnost za pravljenje egzaktnih predviđanja.

To je još jedna potvrda duboke istine da su u nauci teorije koje se pokažu pogrešnim često istorijski korisnije od onih za koje se još uvek veruje da su ispravne, pošto su teške za testiranje. Kao što je poznato, teorija večnog stanja je odbačena od ogromne većine naučnika sa nagomilavanjem, ranih 1960-tih godina empirijskih dokaza o evoluciji kosmosa sa vremenom. Među ove dokaze spada postojanje kvazara, brojanje vangalaktičkih radio izvora, i drugi. Međutim, daleko najznačajniji dokaz protiv teorije Večnog stanja je postojanje mikrotalasnog pozadinskog zračenja koje su 1965. godine slučajno otkrili Penzias i Vilson. U skladu sa predviđanjima više kosmologa, među kojima su najznačajniji bili Gamov, Dike i Pibls, mikrotalasna pozadina je ostatak prvobitne vatrene lopte, zračenje koje se odvojilo od materije na crvenom pomaku od približno z=1000 (što odgovara periodu od oko 100 hiljada godina nakon Velikog praska), i ohladilo se sa širenjem svemira do sadašnje temperature od 2,735 Kelvina. Ovo otkriće je navelo gotovo sve kosmologe i astrofizičare da napuste sliku Večnog stanja, i sve do najnovijeg vremena, nije bilo načina da se ovo pozadinsko zračenje  objasni u okviru teorije Večnog stanja.

Jedna od epizoda iz tog kosmološkog rata ostala je i doslovno nezaboravna. Oko 1950. godine, u jednoj od svojih mnogih popularno-naučnih radio emisija na BBC-u Hojl je, u šaljivom tonu, prvi predložio za svoje kosmološke protivnike podrugljiv izraz "veliki prasak" ("ti ljudi zaista veruju da je sve što postoji otpočelo jednim velikim praskom", engl. big bang) – pežorativni prizvuk je u međuvremenu nestao, a naziv trajno ostao (i dobio veliko početno slovo).

Tokom kosmološke kontroverze, Hojl je 1950-tih godina prvi predložio za to doba šokantne ideje o neočuvanju barionskog broja (četvrt veka pre nego što je to postalo deo uobičajene mudrosti), kao i postojanje polja sa negativnom energijom. Još dva njegova postignuća iz ovog perioda je neizbežno pomenuti. Godine 1953. Hojl je dao prvo predviđanje zasnovano na antropičkom principu, od ogromnog ne samo naučnog, već i filozofskog značaja. Naime, on je teorijski, na parčetu papira”, a po sopstvenom priznanju ne znajući praktično ništa o eksperimentalnoj nuklearnoj fizici, predvideo postojanje metastabilnog nivoa u jezgru ugljenika 12C neophodnog za naše sopstveno postojanje. Kada je predložio nuklearnim eksperimentatorima da to i provere, oni su ga prvo u podrugljivom tonu odbili, ali je kasnije iste godine jedan takav eksperiment i izveden, i nivo je pronađen na energiji veoma bliskoj onoj koju je Hojl predvideo. (Detaljnije o celom ovom slučaju može se pročitati u članku Ćirković 2001)

Međutim, po mnogima najdalekosežnije svoje otkriće Hojl je učinio četiri godine kasnije, tokom predavačkog gostovanja u Sjedinjenim Državama. Ono je bilo, kao i mnogi slični slučajevi u istoriji nauke, motivisano “pogrešnim” (ili, bolje rečeno, neostvarivim) ciljem. Ovde je u pitanju bilo očuvanje Hojlove najdraže teorije – Večnog stanja. Naime, pomenuli smo da se materija u ovoj teoriji stvara u stanju niske entropije; to znači da ona mora biti u obliku jezgara vodonika (kao i odgovarajućeg broja elektrona), pošto su svi teži elementi stanja znatno veće entropije. Pošto je očigledno da se svet oko nas ne sastoji isključivo od vodonika, postojanje hemijskih elemenata predstavlja problem za teoriju Večnog stanja. (Ono je predstavljalo problem i za Veliki prasak, mada njegovi zagovornici još nisu bili toga u potpunosti svesni; naime, još je neko vreme bila živa, danas gotovo “očigledno” pogrešna, ideja Georgija Gamova da su svi hemijski elementi nastali u samom veliko prasku.) Postojala je intuitivna ideja (potvrđena od strane zvezdanih astrofizičara i nuklearnih teoretičara) da se u jezgrima zvezda mogu stvarati teški elementi, ali kako se to tačno odvija bilo je obavijeno velom tajne. Veo je, međutim, strgnut 1957, pošto je Hojl, zajedno sa kalifornijskim fizičarom Vilijemom Faulerom (William Fowler) i svojim studentima, mladim bračnim parom Margaritom i Džefrijem Barbidž (Burbidge), dao definitivnu teoriju proizvodnje hemijskih elemenata u zvezdama (zvezdane nukleosinteze). U svom obimnom radu, oni su prikazali detaljne sheme mreže nuklearnih reakcija različitih elemenata i njihovih izotopa, te pokazali da upravo takav način proizvodnje teških elemenata dovodi do onog hemijskog sastava koji su spektroskopi odavno pokazivali na Suncu, drugim zvezdama i u međuplanetarnoj sredini. Hojl je nesumnjivo bio glavni inspirator te studije koja je, ironično, bila prvih godina posmatrana kao jedan od najsnažnijih (posrednih) argumenata u prilog ispravnosti teorije Večnog stanja! Slično kao i sa kovanicom “Veliki prasak”, kontekst u kome je nastala se, sa revolucionarnim promenama u posmatračkoj kosmologiji, brzo izgubio, ali je teorija zvezdane nukleosinteze ostala kao trajan spomenik geniju Hojla i njegovih saradnika.

            Kasne 1960-te godine predstavljaju jednu specifičnu krizu u Hojlovoj naučnoj karijeri. Iako nije mogao da ignoriše odlučujuće posmatračke nalaze poput mikrotalasne pozadine ili zagonetnih kvazara, Hojl je bio veoma nezadovoljan ukupnim stanjem u kosmologiji i nekritičnošću sa kojom su se mnogi bacili u zagrljaj “nove dogme” Velikog praska. Stoga se sam donekle povukao iz kosmološke arene, ostavši verovatno jedini pripadnik “prvog ešelona” kosmološke misli koji se nije priklonio onome što se od početka 1970-tih naziva standarnim kosmološkim modelom (tj. Velikom prasku). Umesto toga, Hojl se posvetio sa jedne strane administrativnim pitanjima, a sa druge problemima fundamentalne fizike, prirode gravitacije i Mahovog principa. Ne treba naglašavati da je i u jednom i u drugom bio natprosečno uspešan. Ranih 1960-tih je, pre svega Hojlovim naporima, osnovan Institut za astrofiziku u Kembridzu, danas verovatno najuglednija kosmološka institucija na svetu, i Hojl je postao njegov prvi upravnik. Zajedno sa svojim mladim indijskim studentom Džajantom Narlikarom postavio je alternativnu (Hojl-Narlikarovu) teoriju gravitacije, koja ima vrlo interesantnu prednost nad Ajnštajnovom teorijom što objašnjava isključivo privlačni karakter gravitacije. Mada se danas smatra delom fizičke egzotike, Hojl-Narlikarova teorija odigrala je značajnu ulogu pri definisanju nove generacije eksperimentalnih testova teorija gravitacije i posebno metodološkog formalizma (tzv. parametrizovanog post-Njutnovskog formalizma) za ove teorije. Hojl se takođe intenzivno bavio problemima aksiomatskog zasnivanja elektrodinamike i elektromagnetne strele vremena; otuda monumentalna monografija “Delovanje-na-udaljenost u fizici i kosmologiji“ koju je 1974. godine objavio u saradnji sa Narlikarom. I pored otpora velikog dela naučne javnosti zbog njegovih izrazito neortodoksnih stavova, kao i stalnih sarkastičnih primedbi na račun pristalica Velikog praska, njegov rad stiče sve više zasluženih priznanja. Između brojnih naučnih nagrada i titula, 1972. godine za svoje naučne zasluge, dobio je od britanske kraljice Elizabete plemićku titulu.

            Kraje sedamdesetih godina otpočinje nova faza Hojlovog rada, pre svega sukobom sa dogmatskom birokratskom strukturom u Kembridžu zbog koje je dao ostavku na položaj upravnika Instituta za astrofiziku. Kao posledica toga, Hojl se okeće u sasvim novom pravcu i počinje da se bavi problemima astrobiologije, odnosno postojanjem i eventualnim osobinama života u kosmosu. Prvi je na svetu sugerisao postojanje složenih organskih molekula u međuzvezdanom prostoru i posebno u česticama međuzvezdane prašine. Danas, kad se postojanje molekula poput fulerena ili jednostavnih amino-kiselina u molekularnim oblacima pominje i u udžbenicima, lako je prevideti koliko je neuobičajena i spekulativna ova ideja bila pre tridesetak godina. Tokom devete decenije XX veka Hojl se uglavnom bavio astrobiološkim pitanjima; tim povodom oživeo je, zajedno sa još jednim svojim briljantnim studentom Čandrom Vikramasingeom (Wickramasinghe), staru Arenijusovu teoriju panspermije, tj. ideju o prenošenju jednostavnih oblika života kroz svemir, u kometama i česticama međuzvezdane prašine (o tome se dosta materijala može pronaći na http://www.panspermia.org/, kao i na http://www.cf.ac.uk/maths/wickramasinghe/).  Naravno, ne bi ličilo na ser Freda da se ograniči samo na jednu, makar i tako široku, oblast; u tom periodu je, između ostalih, objavio i jedan članak posvećen mehanizmima nastanka ledenih doba na Zemlji, kao i drugi u kome razvija (kao jedan od prvih) ideju o značaju kvantne mehanike za kosmologiju.

Od posebnog značaja je njegov doprinos mladoj interdisciplinarnoj oblasti arheoastronomije, koji takođe pripada ovoj fazi njegove karijere. Stonehendž ga je, kako ističe u autobiografiji i brojnim intervjuima, fascinirao još od rane mladosti. Tek u zrelim godinama, međutim, objavio je teoriju kako je Stounhendž mogao biti korišćen kao opservatorija za predviđanje i posmatranje ciklusa pomračenja Sunca i Meseca. I ranije su ljudi pripisivali astronomski značaj ovom drevnom spomeniku. Međutim, Hojl je prvi zapazio postojanje oznaka koje, kada se na njih stavi nekakva oznaka (kamenčić “marker”), i pomera tri puta godišnje u odgovarajućim trenucima kada Sunce izađe iznad određenih megalita, čitav krug se obiđe za 18,67 godina, što je veoma blisko periodičnosti lunarnih i solarnih čvorova. Ova astronomska interpretacija Stounhedža ostaje veoma spekulativna (kao i druge teorije o njegovoj svrsi i značaju), ali je doprinela uzletu arheoastronomije, i njenom legitimitetu kao prave naučne discipline.

Tokom 1990-tih se vraća na kosmološku scenu, pre svega zajedno sa svojim starim saradnikom Džefrijem Barbidžom, ali i Holtonom Arpom i još nekolicinom mlađih astronoma koji, deleći njegovo nezadovoljstvo standardnim modelom, formulišu

alternativnu kosmološku teoriju koju Hojl naziva kvazistacionarnim stanjem, ukazujući na korene zajedničke sa starom teorijom Večnog stanja. Iako su izgledi da ona bude uspešnija od svog prethodnika mali, teorija kvazistacionarnog stanja je korisna i kosmolozima koji rade u okviru standardnog modela, omogućujući im da izoštre i bolje definišu savremene posmatračke kosmološke testove.

            Konačno, poslednja nova tema koja je zainteresovala ser Freda u njegovoj večitoj duhovnoj mladosti bila je veza kometa sa velikim katastrofama i masovnim izumiranjima vrsta tokom Zemljine geološke istorije. Nakon otkrića iridijuma u geološkim depozitima vezanim za prelazak iz epohe krede u epohu tercijara tokom koga su izumrli dinosaurusi od strane Alvareza i njegovih saradnika 1980. godine, interesovanje za katastrofe kosmičkog porekla je ponovo poraslo (nakon dugačkog perioda u kome je ova tema bila praktično tabu). To raspoloženje je još više poraslo nakon sudara komete Šumejker-Levi sa Jupiterom u leto 1994. godine kada se pokazalo da se katastrofalni dešavaju u Sunčevom sistemu do današnjeg dana. Zajedno sa škotskim astronomima Klubeom i Napierom, Hojl je razvijao teoriju strukture zemaljskog katastrofizma i raspada džinovskih kometa kao glavnog “regulatora” stanja na unutrašnjim planetama Sunčevog sistema. Među mnogim smelim idejama koje je tim povodom predložio, jeste i interpretacija jednog dela istorijske evidencije vezane za period od oko 1500. godine pre n. e. pa do 500. godine n. e. u ključu nebeskih fenomena i razaranja koja su okončala mnoge velike civilizacije tog perioda.

Za sve to vreme, Hojl se bavio mnogim drugim aktivnostima, pre svega obrazovnog karaktera (verovatno je najplodniji pisac astronomskih udžbenika na čitavom engleskom govornom području), a među njegove studente spadaju i takvi velikani poput Faulera, Barbidža, Narlikara, Vikramasingea, Riza, i drugih. Hojl je ne samo knjigama, već i brojnim nastupima na radiju i televiziji, dao potpuno novu dimenziju pojmu "popularizacija nauke". Sve je to utoliko impresivnije što je zbog povrede kičme u ranoj mladosti, Hojl čitavog bio nesposoban da sedi duže od par minuta za radnim stolom, i većinu knjiga i naučnih radova napisao je u šetnji ili u poluležećem stavu.

Od ostalih Hojlovih delatnosti, treba pomenuti njegov doprinos naučnofantastičnoj književnosti. Njegovo najpoznatije delo u ovom domenu je roman "Crni oblak" (1957), koji prvi put sugeriše mogućnost postojanja oblika života u kosmosu radikalno drugačijeg od svega na šta smo navikli u konvencionalnoj biologiji: naime oblika života (pa i razuma) koji opstaje u samom međuzvezdanom prostoru. Druga poznata njegova dela su romani "A kao Andromeda" (1962) i “Halejeva kometa” (1985), koja se takođe bave temama vezanim za opsesivnu temu kontakta sa drugačijim oblicima života, verovatno najdubljim i najtrajnijim motivom naučne fantastike. (Sva ova dela su, trudom i pregalaštvom dr Zorana Živkovića, odavno prevedena na naš jezik.)

Pisao je i filozofske i sociološke eseje, predlagao reformu obrazovanja u Britaniji, istupao u mnogim javnim debatama kao vatreni antikomunista i antiklerikalista, protivnik kolonijalizma i zagovornik rešavanja problema Severne Irske. U svemu što je radio nemilosrdno je napadao birokratsku glupost, dogmatizam, konformizam, uštogljenost i "neosporive" autoritete – što mu je donelo mnogo radnih i životnih problema, zbog kojih je, između ostalog, i ostao bez Nobelove nagrade koju je Fauler dobio za radove u nukleosintezi koje je, po Faulerovom sopstvenom priznanju, ne samo koautorisao, već i potpuno inspirisao Hojl. Poznat je kao jedan od najljućih kritičara "korporativnog" pogleda na svet u nauci, te ustaljenih metoda recenzije i recepcije naučnih rezultata. Tako je, na primer, za uobičajeni metod anonimne recenzije u velikim svetskim časopisima govorio da “podstiče neodgovornost, pa i kriminal”. Za razliku od mnogih drugih kolega (pojava nažalost jako rasprostranjena na domaćoj naučnoj sceni) smatrao je da se nikad ne treba zadovoljiti postignutim, tako da je do kraja života ostao aktivan, razmišljajući, računajući i pišući članke kojima je – zvanično u penziji – stavljao kao afilijaciju svoju kućnu adresu u Bornmautu. Stručnjaci iz mnogih oblasti, bavili se oni zvezdama, kosmologijom, teorijom gravitacije, odnosom nauke i društva ili mnogim drugim temama, kao i široka publika, fascinirana originalnošću njegovih naučnih i literarnih ideja i njegovom popularizatorskom veštinom, razumeće koliko smo izgubili odlaskom tog velikog vizionara.

Ser Fred Hojl

Literatura

Bondi, H., & Gold, T. 1948, Monthly Notices of Royal astronomical Society 108, 252.

Ćirković, M. M. 1997, Vasiona XLV, 3, 53

Hoyle, F. 1948, Monthly Notices of Royal astronomical Society, 108, 372.

Hoyle, F. 1980, Steady-state Cosmology Re-visited, (University College Cardiff Press, Cardiff).

Hoyle, F. 1994, Home Is Where the Wind Blows (University Science Books, Mill Valley).

Kragh, H. 1996, Cosmology and Controversy (Princeton University Press, Princeton).

Lightman, A. & Brawer, R. 1990, Origins: the lives and worlds of modern cosmologists, (Harvard University Press, Cambridge).

 [avgust 2001]

vrh