AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Misije za istoriju

 

Sadržaj AM

 

Komandni modul Apola
Veća slika 74k

misije

Apolo 7 (AS-205)
Prvi test komandnog i servisnog
modula sa ljudskom posadom

Jelena Petrović
pekicayu@yahoo.com

Apolo 7 je lansiran iz Kejp Kenedija u 16:02:45 UT , 11.oktobra, 1968, sa lansirnog kompleksa 34 na vrhu rakete Saturn IB. Posadu su sačinjavali komandir Valter M. Šira Mlađi, pilot komandnog modula Don F. Ajsel, i pilot lunarnog modula Valter Kaningem. Prilično je zanimljivo da je član posade bio pilot lunarnog modula a da Apolo 7 nije nosio lunarni modul. Posada je obišla Zemlju 163 puta, i provela 10 dana i 20 sati u svemiru. Time je Apolo 7 proveo više vremena u svemiru nego sve sovjetske letelice zajedno zajedno do tog trenutka. Po prvi put je obavljen direktan televizijski prenos iz svemirske letelice sa ljudskom posadom.

Apolo 7

Na lansirnoj rampi uoči
lansiranja
Lansiranje

U odnosu na letove Geminy i Mercury udobnost posade je značajno poboljšana - imali su tople obroke i relativnu slobodu pokreta. Servisni propulzioni sistem (SPS) glavnog motora servisnog modula je ostvario najduže i najkraće ručno SPS ispaljivanje raketa (radi dostizanja željenog pravca).

Da bi se umanjio rizik od požara pre poletanja i tokom leta, atmosfera u kabini komandnog modula se sastojala od 60% kiseonika i 40% azota. Tokom ovog perioda posada je morala da nosi odela, gde je bilo 100% kiseonika. Ubrzo posle poletanja, atmosfera u kabini je postepeno obogaćivana čistim kiseonikom.

Neke značajne promene od Bloka I su uključivale i aparat za gašenje vatre i maske sa kiseonikom za hitne situacije i TV kameru.

Posada

Valter Kaningem (levo)
Valter M. Šira Mlađi (u sredini)
Don F. Ajsel (desno)
Detalj sa veće slike (43k, jpg)
 

Walter M. Schirra, Jr. (Valter M. Šira Mlađi)

Misija Datum Dužnost Primedba

Merkur 8
„Sigma 7”

3.oktobar, 1962.   Peti američki državljanin u svemiru
Gemini VI-A 15-17 decembar, 1965. komandir

Prvi susret u svemiru sa letelicom
Gemini VII

Apolo 7 11-12 oktobar, 1968. komandir prvi test komandnog i servisnog modula, zemljina orbita

Donn F. Eisele (Don F. Ajsel)

Misija Datum Dužnost Primedba
Apolo 7 11-12 oktobar, 1968. pilot komandnog modula prvi test komandnog i servisnog modula, zemljina orbita

R. Walter Cunningham (Valter Kaningem)

Misija Datum Dužnost Primedba
Apolo 7 11-12 oktobar, 1968. pilot lunarnog modula prvi test komandnog i servisnog modula, zemljina orbita


Rezervna posada Apola 7

David R. Scott
James A. McDivitt
Russell L. Schweickart

Činjenice o Apolu 7
Posada Valter M. Šira Mlađi - komandir
Don F. Ajsel - pilot komandnog modula
 Valter Kaningem - pilot lunarnog modula
Lansiran 11. oktobra 1968. u 16:02:45 UT sa Kenedijevog svemirskog centra
Povratak na Zemlju 22. oktobra 1968. u 11:11:48 UT
Mesto spuštanja Atlantic Ocean 27° 32' N, 64° 04' W
Spasilački brod U.S.S. Essex
Rezultat Posada je obišla Zemlju 163 puta, i provela 10 dana i 20 sati u svemiru.
 

Napomene:

A
P
O
L
O
7

Prva američka misija sa tri člana posade
Prvi let svemirske letelice Apolo Block II
Prvi let u Apolo svemirskim odelima
Prvi let sa kompletnom opremom za podršku posadi
Prvi nacionalni TV prenos uživo iz svemira tokom svemirskog leta sa ljudskom posadom

(oktobar 2002.)

vrh


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  |Efemeride |