am@astronomija.co.yu

 

 
 
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

 
ASTRONOMIJA U TELEKOMUNIKACIJAMA
 
Némethy István, YU7EW
yutew@ptt.yu
ASTRONOMIJA

U ASTRONOMIJI broj 9
je objavljen članak:

Radio-astronomija:
Školski primer radio-teleskopa

"Oblaci gasa u međuzvezdanom prostoru apsorbuju vidljivo i infracrveno zračenje i ne
dozvoljavaju nam da vidimo ogroman broj objekata, koji bi se optičkim teleskopima mogli
registrovati. Mnoge kosmičke pojave se ne mogu posmatrati u oblasti vidljivog zračenja, i zato je za
njihovo proučavanje radio-astronomija od suštinskog značaja."

U osnovi astronomija se bavi osmatranjem i izučavanjem astronomskih pojava. Ovde ćemo, međutim, prikazati i laicima, a i stručnjacima na polju astronomije neke od vidova primene znanja iz astronomije koja se koriste u telekomunikacijama. Osnova za to leži u činjenici da su radiotalasi samo jedna vrsta talasnog kretanja veoma slična svetlosti, ali veće talasne dužine. Postoji posebna oblast koja se naziva radioastronomija, a koja je u svojoj biti ista sa svetlosnom astronomijom, ali za osmatranje koristi radiotalase prilično visokih frekvencija gde je radioosmatranje, uz već postojeću opremu, lakše. Niži frekventni opsezi radiotalasa se slabije koriste, ili na dosta naivnom nivou daleko ispod onoga što sama tehnika već sada omogućava.

Dakle, cilj nam je znatno različit od uobičajenog, nije nam cilj kao u radioastronomiji da vršimo osmatranje, već nam je cilj da pokažemo kako se mogu astronomske pojave koristiti kao jedno alternativo sredstvo u telekomunikacijama. Naravno, primena ovih metoda kao povratno dejstvo mora imati efekat i za samo posmatranje kao nov vid tehničkih dostignuća. Ovde mogu naznačiti nekoliko osnovnih pravaca primene astronomije u telekomunikacijama:

- uspostavljenje veza preko jonizovanih tragova meteora
- preko odbijanja od Mesečeve površine
- preko jonizovanih oblaka u višim slojevima jonosfere

Ovim, naravno, ni iz daleka nisu iscrpljene sve mogućnosti primena astronomskih znanja na ovom polju i bliska budućnost nam krije znatna revolucionarna otkrića.

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | >
Radioveze preko meteoritskih tragova

(novembar 2004.)

vrh