HOME

am@astronomija.co.yu

2003

Nedeljne Vesti

 

 


 

Sadržaj AM

 

nedeljni podsetnik  

3-10 februar 2003.

 
   
 Uredio Skok: Planete KometeMeteori
Asteroidi Promenljive VCT
Siniša Lavrnja
vandergraaf@sympatico.ca

NEDELJNI PODSETNIK    

03. februar
Merkur u najzapadnijoj elogaciji, 25 stepeni zapadno od Sunca

05. februar
05:18 ut Algol minimalan 

06. februar
23:00 ut Asteroid Pallas u konjukciji sa Suncem 

08. februar
02:07 ut Algol minimalan 

09. februar
Aurigids meteorska kiš

10. februar
22:57 ut Algol minimalan 

 PLANETE 

MERKUR (0.0mag)
Merkur je vidljiv u ranim jutarnjim satima i 3-eg februara se nalazi u najzapadnijoj tački od Sunca. 

VENERA (-4.3mag.)
Izlazi rano ujutru i jarko sjaji na jugoistočnom nebu prelazeći preko sazvežđa Strelca. Zvezda Mu Sagittarii (3.7mag.) će se nalaziti na manje od jednog stepena od Venere u jutro 7-og. februara. 

MARS (1.2mag.)
Mars postaje neznatno svetliji ovog meseca, počevši mesec sa nultom magnitudom, dok će na kraju meseca biti za 0.3mag. svetliji.

JUPITER (-2.6mag.)
Jupiterovi sateliti i dalje privlače pažnju koliko i sam Jupiter. Jupiterovi meseci se nalaze u ravni sa Zemljom i trenutno se mogu videti kako prolaze jedan ispred drugog. Orbitalni period za Jupiterove mesece je: Io 1.8 dana, Evropa 3.6 dana, Ganymede 7.2 dana i Callisto 16.8 dana.

Odnos prva tri meseca je 1:2:4. 

SATURN (-0.2mag.)
Februara 10-og Mesec će se nalaziti na tačno pola puta između Plejade  i Hijada, sa Saturnom koji će se nalaziti malo istočno od Meseca.  

URAN (5.9mag.)
Nije vidljiv u ovo vreme 

NEPTUN (8.0mag.)
Nije vidljiv u ovo vreme

PLUTON (13.9mag.)
Vidljiv u jutarnjim satima oko 10 stepeni iznad Venere.

 KOMETE

C/2001 RX 14 LINEAR
R.A. 12 07.5
DEC 43 44.4
Elong. 133.9
Mag. 10.2
Delta 1.258 

C/2002 V1 (NEAT)
R.A. 22 46.8
DEC. 06 00.4
Elong. 32.1
Mag. 5.2
Delta 0.947 

C/2002 X5 (KUDO-FUJIKAWA)
R.A. 21 31.0
DEC. -33 34.9
Elong. 17.9
Mag. 3.7
Delt 1.045

 METEORI

Veoma slaba meteorska kisa sa maximumom u noci 9-og. februara. Radiant je u blizini zvezde Capella u sazvezdju Kocijasa (Auriga).

 ASTEROID

CERES
8.1 mag. Kit (Cetus) 3.1 aj
ang. vel. 0.74"
disk ilum. 97.54%
R.A. 1 11.9
DEC. 0 10.3 

PALLAS
9.7 mag. Vodolija (Aquarius) 4.1 aj
ang. vel. 0.33"
disk ilum. 99.66%
R.A. 22 19.5
DEC. -3 51.4 

MELPOMENE
9.2 mag. Kit (Cetus) 1.8 aj
ang. vel. 0.21"
disk ilum. 93.05%
R.A. 2 7.3
DEC. 1 53.3 

VESTA
6.1 mag. Devica (Virgo) 1.6 aj
ang. vel. 0.78"
disk ilum. 96.59%
R.A. 12 59.6
DEC. 3 40.6

 PROMENLJIVE ZVEZDE

**********

Trenutna maksimalna sjajnost zvezde može biti veća ili manja od predviđene. Zvezda može dostići maksimalnost nekoliko dana pre ili posle predviđenog datuma.

 JUPITEROVA VELIKA CRVENA TAČKA      

03. februar
9:44ut. 19:39ut.

04. februar
5:35ut. 15:31ut.

05. februar
1:26ut. 11:22ut. 21:17ut.

06. februar
7:13ut. 17:09ut.

07. februar
3:04ut. 13:00ut. 22:55ut.

08. februar
8:51ut. 18:47ut.

09. februar
4:42ut. 14:38ut.

10. februar
0:33ut. 10:29ut. 20:24ut.

Vreme dato u UT kada centar VCT treba da pređe preko Jupiterovog centralnog meridijana. Ova predviđanja podrazumevaju da se VCT nalazi u Jupiterovom sistemu II na longitudi od 80 stepeni. Ako se VCT pomeri, preći će meridijan 1 2/3 minute kasnije za svaki stepen longitude veće od 80-og stepena ili 1 2/3 minute ranije za svaki stepen manje od 80 stepeni.  

JUPITEROVI MESECI

Svakih šest godina orbite Jupiterovih satelita su okrenute ivicom prema Zemlji, tako da je moguće videti kako sateliti idu jedan ispred ili iza drugog. Ove uzajamne okultacije i eklipse traju mesecima i novi ciklus je  počeo novembra meseca. Naravno ovi događaji ne mogu biti viđeni sa svih geografskih širina, tako da se neki vide iz Amerike neki iz Evrope a neki iz drugih delova Zemlje. Iz tog razloga vreme je dato u Univerzalnom vremenu. Ovi događaji su odlična šansa za testiranje teleskopa, optike i kolimacije. Svaki satelit predstavlja disk veličine jedne uglovne sekunde tako da i delimična okultacija pruža šansu za "dvojnu zvezdu" čija se orijentacija i razmak drastično menja u svega par minuta.

U "Podsetniku" će biti izneti svi detalji ovih dogadjaja.

Meseci su označeni sa:
I za Io
II za Europa
III za Ganymede
IV za Calisto

Događaji su označeni sa:
o - okultacija
e - eklipsa
P - prstenasta
T - totalna
u ostalim slučajevima je delimična.

Magnituda u procentima je koliko će se smanjiti svetlost satelita koji prolazi kroz senku drugog satelita. U slučaju prstenaste okultacije, magnituda je zapravo odnos prečnika dva tela.

Poslednja kolona u tabeli je trajanje prstenaste okultacije ili totalne okultacije (ako je i jedna od ove dve u pitanju) u sekundama. Vremena su data u UT formatu.

DATUM   POČETAK   KRAJ       DOGAĐAJ        MAG %   TRAJANJE

03.feb    05:06    05:12    IV o II  T     -      75 sek
03.jan    08:35    08:42    IV o III      30%
03.feb    17:10    17:15    IV o I   T     -      47 sek.
03.feb    23:35    23:45    II e III  P   28%    254 sek.
05.feb    04:04    04:07    II o I         8%
08.feb    17:08    17:10    II o I         5%
10.feb    00:51    00:55    I o II   T     -       9 sek

  

vrh

| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |