am@astronomija.co.yu
 
 
 Razno
 

Sadržaj AM
 

Potražite u AM

 

 

Prirodnjačko društvo «Gea» Vršac i
Planinarsko smučarsko društvo «Kopaonik» Beograd

Vode vas na planinarski izlet

F A G A R A Š - NEGOJU (2535m) – RUMUNIJA

27 – 31. juli 2005.

Sreda, 27. juli 2005.

23:00 – polazak iz Vršca. Pravac: Temišvar – Lugož – Deva – Sibiu – Avrig – Pojana Njamculuj.

Četvrtak, 28. juli 2005.

Oko 8:00 (vreme u Rumuniji SEV+1) - Sibiu – obilazak znamenitosti grada, slobodno vreme.
13:00 – polazak, oko 14:00 dolazak u Pojanu Njamculuj na Fagarašu, smeštaj u sobama sa 2 do 4 kreveta za grupu koja neće da planinari. Grupa koja želi da planinari, u 15:00 polazi na uspon do Kabane Negoju (1546m). Uspon do 5 sati, visinska razlika 700 metara, smeštaj u sobama sa 2 – 8 kreveta.

Petak, 29. juli 2005.

Celodnevno planinarenje – uspon na vrhove Šerbota (2331m) i Negoju (2535m) drugi vrh Rumunije, možda i Kalcun (2522m), što zavisi od brojnosti i brzine kretanja grupe.
Grupa koja ne planinari – obilazak manastira Kozija, Turnu i Stinišoara u Nacionalnom parku Kozija u klisuri reke Olt. Izlet se doplaćuje 400 do 600 dinara, u zavisnosti od broja zainteresovanih.

Subota, 30. juli 2005.

Planinarenje - uspon na vrh Skara (2337m), možda i na vrh Čortja (2427m), zavisi od grupe. Povratak u Kabanu Negoju do 15:30, polazak iz Kabane Negoju do 16:00, silazak u Pojanu Njamculuj i smeštaj u pansionu Giočelul u sobama sa 2 do 4 kreveta. Noćenje.

Nedelja, 31. juli 2005.

8:00 – polazak iz smeštaja, dolazak u grad Alba Julija oko 10:30, obilazak tvrđave u Alba Juliji, Muzeja Ujedinjenja i Crkve Ujedinjenja, slobodno vreme, polazak iz Alba Julije u 13:00.
Oko 18:00 – Rekaš – obilazak vinarije, degustacija vina, zakuska, polazak u 20:00.
Dolazak u Vršac planiran je oko 21:30 po SEV.

Cena: 65 evra
(I rata – 30 evra sa prijavom, II rata – 35 evra u autobusu)
(u cenu uračunato: prevoz, 3 noćenja sa večerom, viza, troškovi vodiča i organizacije) (svi građani sa pasošem SCG, bez obzira na posedovanje šengenske vize, MORAJU da imaju rumunsku vizu)

Prijave do 17. jula na telefone vodiča:

064 844 30 37 – Dejan Maksimović (Gea) i 063 640 256 – Ljuba Stojanović (Kopaonik)

(25.06.2005.)

vrh