am@astronomija.co.yu

 

 
 Organizacije
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

kampovi
IAYC 2005. - The International Astronomical Youth Camp -
 

Milan Gucić
gucic@email.com

- Medjunarodni astronomski kamp za mlade 2005. -

http://www.iayc.org. Veća 161 Kb

Svake godine IAYC se održava negde u Evropi. Oko sedamdesetak ljudi iz različitih zemalja tu provode oko 3 nedelje. Svi su izme]u 16 i 24 godine stari (mladi) i dele zajednički interes: astronomiju.

Ovaj kamp se razlikuje od ostalih u dve stavri:
medjunarodnog je karaktera + svako iznosi svoj mali istraživački projekat.

U organizaciji kampa učestvuju studenti i mladi naučnici iz mnogih zemalja. Svi oni su volonteri i prati ih veliko iskustvo u organizovanju ovakvih kampova.

- Uslovi prijavljivanja kampa -

Sa prošlogodišnjeg kampa.  Veća 170 Kb

Da biste pristupili kampu morate da imate između 16 i 24 godine. Morate znati i da komunicirate putem engleskog jezika jer se ovaj jezik koristi u svim aktivnostima kampa. Naravno, vaš engleski ne mora da bude savršen ali potrebno je da znate bar osnove konverzacije.

NOVAC ne bi trebalo da bude kriterijum za učešće na IAYC-u. Ako ne možete da dođete na ovaj kamp iz finansijskih razloga (npr. ako vaša zemlja nema konvertibilnu novčanu jedinicu), kontaktirajte ih slobodno u vezi njihovog gratis putovanja na info@iayc.org 

Ove godine kamp se održava u Slovačkoj 4km od sela Zadavka nad Hronom. Cena kampa je 440 Eura. Više o kampu ovde: http://www.iayc.org

 

AM zahvaljuje na saradnji i podršci gospodjici Anji von der Linden iz Nemačke – koorganizatoru ovog projekta.  http://www.astro.uni-bonn.de/~avdl/astro/

(06.03.2005.)

vrh