am@astronomija.co.yu

 

 

 Društva
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

društva
ASTRONOMSKO DRUŠTVO "NOVI PAZAR"
 
Jovana Belić
belic@astronomija.co.yu

Astronomsko društvo Novi Pazar, osnovano je 20. 4. 2004. Osnivač društva je dr med. Enes A. Maljevac, specijalista – radiolog.

Kliknite mišem na sliku

enes.jpg (75042 bytes)
Dr Enes Maljevac (za teleskopom)
1.jpg (82030 bytes)
Prostorija AD "Novi Pazar"
2.jpg (66527 bytes)
Teleskop TAL 200 mm
3.jpg (72877 bytes)
Prostorija AD "Novi Pazar"
hubanic.jpg (79922 bytes)
Hubanić za teleskopom.

Kako je nastalo Društvo?

Dr Enes Maljevac je veliki entuzijasta, astronom amater. Sa grupom svojih prijatelja odavno se zanima za zvezdano nebo. U jednom trenutku, sumirajući svoje znanje i iskustvo, poželeo je da i drugim ljudima to nesebično prenese, na sreću svih entuzijasta i ljubitelja astronomije. Povodom toga je prikazana reportaža na lokalnoj televiziji, što je doprinelo da mnogi, pogotovo mladi ljudi, budu naprosto oduševljeni što će moći na jedan kvalitetan način da zadovolje svoju žeđ za znanjem.

Šta je dosad uradilo Društvo?

Za početak A. D. Novi Pazar je napravilo fotografije tranzita Venere. Takođe A. D. se sa zadovoljstvom odazvalo A. D. iz Skoplja, gde su naši članovi posmatrali Perseide, uz jedno zaista prijatno druženje i razmenu iskustava.

Planovi našeg Društva

Planovi našeg Društva su zaista veliki. Naši učesnici će imati praktična posmatranja teleskopom i obuku rada na njemu za to će se pobrinuti El – Jesa Hubanić. Učesnici će biti upoznavani sa izgledom sazvežđa na nebu, odnosno sa osnovima astrognozije. Takođe će imati prilike da im se pokažu kompijuterske simulacije nebeskih tela za to će biti zadužena Mirjana Hubanić. Članovi A. D. su osposobljeni da zainteresovanim ljudima daju osnovna znanja iz astronomije. Takođe planovi našeg društva su i povezivanje sa svim astronomskim društvima željnim saradnje, institucijama i organizacijama. Jedan od prioriteta biće i gostovanje renomiranih stručnjaka koji će održavati predavanja u našem gradu. Predavanja će biti raznovrsna, počev od teorije nastanka Vasione, preko njenih modela, Sunčevog sistema, Sunca, kometa, meteora i meteorita, pa sve do multimedije u astronomiji. Takođe planiramo posmatračke akcije kako u našem gradu, tako i šire, gde god se ukaže prilika, kako bi naša organizcija bivala kvalitetnija i iskustvenija, kao i otvaranje planetarijuma. Cilj nam je da naši učesnici budu na najbolji mogući mogući način obučeni, informisani i da maksimalno proniknu u svet astronomije.

Materijalno i finansijsko stanje društva

A. D. Novi Pazar, poseduje svoju prostoriju u Kuli 1, Jezero. Od opreme ima sledeće: katadioptrički TAL 200mm, ETX 60 MEADE refraktor, tri umrežena računara ISDN telefonsku liniju i masu astronomskih programa, Njutnov reflektor 150mm. Što se tiče finansijske strane, za početak je Dr. Enes, preuzeo sve obaveze. Kasnije se planira uvođenje članarine. Poznato je da u našem gradu ima dosta ljudi koji putem sponzorstva daju svoj doprinos boljem i kvalitetnijem životu. Mnogi će, sigurni smo, podržati naše aktivnosti.

Jedan mali apel A. D. Novi Pazar

Mi smo mlado, tek osnovano društvo. Svaki početak je težak. No mi se uzdamo u organizacije slične našim, koje znamo da postoje u našoj državi. Dovoljna nam je za početak njihova podrška i ohrabrenje. Kao što znamo na nebu je mnoštvo zvezda, ali uvek neka čeka da bude otkrivena. Tako i mi želimo da budemo primećeni i da budemo dostojni članovi sveta astronomije. Stoga očekujemo sugestije, ohrabrenje i razumevanje.

(septembar 2004.)

vrh