am@astronomija.co.yu
 
 
 Fotografija
 

Sadržaj AM
 

Potražite u AM

 

 

Astronomsko društvo „Ruđer Bošković”
Fotografije

Slike su snimili članovi Astronomskog društva "Ruđer Bošković" koji će biti i predavači na LŠA Predov Krst 2005

Planete

Snimano teleskopom TAL 200K sa barlov sočivom 3X i web kamerom Philips ToUCam Pro PCVC740K

Kliknite na snimak da se učita fotografija u punoj veličini
  Jupiter


Datum: 04/04/2005
Vreme osvetljavanja: 1/50s
Broj snimaka: 283

 

   
Saturn


Datum: 03/04/2005
Vreme osvetljavanja: 1/25s
Broj snimaka: 40
Takođe je primetna Kasinijeva pukotina, čiji je intenzitet u središnjem delu slabiji zbog Saturnovog diska, koji se kroz nju nazire.

 

Magličasti objekti:

Kompozitni snimci M objekata su dobijeni metodom dugih ekspozicija sa praćenjem. Korišćen je digitalni fotoaparat Canon EOS 300D prikačen na reflektor TAL 200K, sa telekonverterom 0.75x. Kompjuterskom obradom je kasnije od desetak pojedinačnih snimaka napravljen kompozit.

   
M101
6 snimaka po 6min

 

   
M13
6 snimaka po 2min
 

Sunce

Sunce


Teleskop TAL 200K i aparat Canon EOS 300D.

 

(24.06.2005.)

vrh