am@astronomija.co.yu
 
 
 Društva
 

Sadržaj AM
 

Potražite u AM

 

  

Астрономско друштво „Руђер Бошковић”, Београд

 ЛЕТЊА ШКОЛА АСТРОНОМИЈЕ „ОДВРАЋЕНИЦА 2006.”

Одвраћеница, Голија, 21–29. јул 2006.

      Астрономско друштво „Руђер Бошковић” позива заинтересоване, без  обзира на узраст и астрономско предзнање, на Летњу школу астрономије „Одвраћеница  2006.”.  Школа  ће  бити  одржана  у туристичком центру Одвраћеница (1700 m надморске висине), на планини Голији, око 30 km од Новог Пазара, у  периоду од 21. до 29. јула 2006. године.

      Школа је подељена на неколико секција у оквиру којих ће полазници бити упознати са методологијом аматерских астрономских посматрања и физичким особинама метеора, променљивих звезда, Сунца, Месеца, маглина, галаксија и других васионских објеката, као и са обрадом прикупљеног посматрачког материјала. Инструктори су спољни сарадници и запослени у Астрономском друштву „Руђер Бошковић”, са дугогодишњим искуством у овим облас­ тима. Уз астрономски програм биће организовани и излети до занимљи­ вих природних и историјских локалитета којима Голија и њена околина обилују.

      Учесници школе ће бити смештени у хотелу „Голија”. Собе у хотелу су мањекреветне (2–3 кревета) и поседују купатила са WC и топлом во­ дом.     

      За све полазнике школе обезбеђени су превоз аутобусом од Бе­ ограда до Одвраћенице и назад и пратећи приручник, и то све бе­ сплатно. Полазници заинтересовани за посматрање метеора, због специ­ фичног начина посматрања тог феномена, треба да понесу врећу за спа­ вање са подлошком.

 

ЦЕНА:

По особи, осам пуних пансиона – ноћење и три оброка:

8800 динара

    У ову цену нису укључени трошкови излета по околини – излети нису  обавезни и биће наплаћивани посебно, на лицу места (цена симболична).

 

НАЧИН УПЛАТЕ

     

      Пун износ (8800 динара) или аконтацију у висини половине (4400 дина­ ра) пуног износа цене боравка треба уплатити у пошти најкасније до 15. јуна 2006. Општу уплатницу у три примерка, која се може добити у пошти, треба попунити на следећи начин:

uplatnica.gif (48773 bytes)
Kliknite na sliku da se učita slika u punoj veličini

Један примерак задржава уплатилац, други пошта, а трећи обавезно послати на поштанску или e-mail адресу АД „Руђер Бошковић” ради евидентирања  учесника.

Пре уплате ОБАВЕЗНО ПРОВЕРИТИ ТЕЛЕФОНОМ (011/30-32-133) да ли има слободних места

    Друга половина износа (за оне који су уплатили само аконтацију)  мора бити уплаћена најкасније до 10. јула 2006. године. Пријављенима се сматрају само они који су уплатили аконтацију или пун износ до 15. јуна 2006.

Повраћаја новца нема!

 

    Детаљније информације о школи, уплати, путу итд. се могу добити:

    путем телефона 011⁄30–32–133 (АД „Руђер Бошковић”);

    путем интернетa www.adrb.org (сајт АД „Руђер Бошковић”);

adrb@adrb.org (e-mail АД „Руђер Бошковић”).

      Организатор на себе прихвата одговорност за: превоз, смештај, исхрану и програм. За све остало одговорност сносе сами учесни­ ци. Учесници млађи од 16 година морају да имају пратњу пунолетне особе.

       Аутобус са учесницима полази из Београда у петак, 21. јула 2006, у 8h30m испред Планетаријума на Калемегдану, а враћа се на исто место у суботу, 29. јула 2006. године, у предвечерњим сатима.  

 

Са пријављивањем треба пожурити јер је број места ограничен!

                                                                                Председништво                          

Астрономског друштва „Руђер Бошковић”

(04.05.2006.)

vrh