am@astronomija.co.yu

 

 

Astronomska društva
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

obuke
Kurs astronomije u Skoplju
 
Kurs astronomije

Skopsko AD održava kurs astronomije za početnike. Kurs je počeo u ponedeljak 24.03.2003 u prostorijama ELEKTRO fakulteta, pred oko 100 polaznika. Kurs će imati osam časova i svaki će koštati 50 den. Kao predavači će biti profesori i asistenti sa fakulteta za Fiziku i članovi društva. Kurs je zamišljen tako što će se obratiti pažnja na praktični deo i planirani su i izlasci na teren van Skoplja gde bi se izvršila obuka rada sa teleskopom i osnove snalenja na noćnom nebu.

U okviru reklamne kampanje u centru grada omogućeno je građanima Skoplja besplatno da posmataju Saturn i Jupiter i pritom su deljeni propagandni leci.
Javno osmatranje za Skopljance
Radan Mitrović
radan@mt.net.mk

 

(mart 2003.)

vrh