am@astronomija.co.yu
 
 
Posmatranja
 
 
 

Sadržaj AM
 

Potražite u AM

 

NSPoint

osmatranja
Akcija posmatranja Sunca.
 
Radan Mitrović
radan@astronomija.com.mk
www.astronomija.com.mk
 
Kliknite na sliku
okoteleskopa.jpg (83841 bytes)
posmatrach.jpg (80382 bytes)
fotografiranje.jpg (95922 bytes)
tezga.jpg (101564 bytes)
tezga1.jpg (84030 bytes)

Duže vreme na nazad planiramo da uradimo jednu akciju za posmatranje Sunca ili tačnije Sunčhevih pega. Planirano je da se teleskop postavi na mestu gde ima puno ljudi u toku dana i izbor je pao na gradski park u blizini centra Skoplja. Uvek bi nam se nešto isprečilo. Ili vreme ili mi nešto nismo mogli ili pega nije bilo. Najzad su se složile sve kockice i pojavile su se dve lepe veće grupe pega. Planirali smo da odradimo subotu i nedelju, ali je subota otpala zbog oblačnog vremena ali nam se u nedelju baš nasmešilo Sunce. Oko 11 h smo namestili teleskope i reklamni materijal. Celu ukaciju smo nazvali "Astronomija uživo". Napravili smo i jedan mali letak koji smo davali onima koji su hteli da plate 10 MKD (62MKD=1euro) da bi pogledali na dva teleskopa kako izgleda Sunce i njegove pege. Sam letak je sadržao kratke informacije o Suncu i pegama na jednoj strani, a na drugoj strani informacije o nama i nekim našim budućim akcijama.

Bilo je puno zainteresovanih koji su imali različite reakcije, uglavnom pozitivnih. Planiramo da opet izađemo kad bude bilo lepih pega na Suncu. Takođe nam je u planu da odradimo i nekolki dana na glavnom trgu konjukciju Merkura, Venere i Saturna koji će se desiti za desetak dana.

Slike Sučevih pega i kako je sve to izgledalo možete videti na
http://www.astronomija.com.mk/vest.asp?id=489


(10.06.2005..)

vrh