am@astronomija.co.yu

 

 

Društva
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

instrumenti
Godina fizike
 
Radan Mitrović
radan@astronomija.com.mk
www.astronomija.com.mk
 

Ova godina je proglašena za godinu fizike, a razlog tome je 100 godina od kako je Ajnštajn objavio svoju specijalnu teoriju relativiteta. Da bi se prikladno obeležio ovaj događaj Skopsko astronomsko društvo je organizovalo prikladno predavanje sa temom "Godina fizike u znaku Ajnštajna", a predavanje je održao prof. dr Đorđi Ivanovski sa PMF-a u Skoplju.

Veća 79 Kb Veća 121 Kb

Dobra organizacija i dobra reklamna kampanja doprinela je izuzetnoj dobroj posećenosti, tako da je amfiteatar na Elektrotehničkom fakultetu bio prepun, a bilo je i onih koji su morali stajati.

Vest o ovome možete pročitati na
http://www.astronomija.com.mk/vest.asp?id=383.
 

Skopsko astronomsko drushtvo
http://www.astronomija.com.mk 

(04.03.2005..)

vrh