Astronomski magazin
am@astronomija.co.yu

Predavanja

 

I S T O R I J A   I   E P I S T E M O L O G I J A

P R I R O D N I H   N A U K A

Kurs: Mitologija i kosmologija (6. april 2001. - 7. maj 2001.)

Beograd, SKC, predavanja počinju u 19 h

Predavaci: 
Prof. Petar Grujić (Institut za fiziku)
Prof. Milos Arsenijević (Filosofski fakultet)
Dr Milan Ćirković (Astronomska Opservatorija)

P R O G R A M

1.  06.04.2001.
Uvod u kosmologiju kao predstavu Sveta (P. G., M. Ć., M. A.)
2.

09.04.
Mitska i filosofske kosmogonije Stare Helade (M. A.)

3.

13.04.
Anaksagora i koncept fraktalnog kosmosa (P. G.)

4. 16.04.
Deterministička kosmologija XX. veka (M. Ć.) [sinopsis]
5. 

20.04.
Inflatorni, stohastički model (P. G.)

6.  23.04.
Antropički kosmološki principi (M. Ć.)  [sinopsis]
7. 27.04.
Kosmološka strelica vremena (M. A.)
8. 30.04.
Epistemološki problemi kosmologije (M. A.)
9. 04.05.
Otvoreni ili zatvoreni svemir? (M. Ć.)

10.

07.05.
Da li je moderna kosmologija čista nauka? (M. Ć., M. A., P. G.)

 

Sadržaj AM