Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs

 

 

 Biografije

 

 

 Sadržaj AM

 

 

biografije
Zoran Knežević

Veća fotografija 
20 KB

Rodio se 23. avgusta 1949. godine u Osijeku. Kasnije prelazi u Beograd gde je završio astronomiju 1972. magistrirao 1976. i doktorirao 1989. godine.

U žiži naučnih interesovanja i istraživanja dr Kneževića nalaze se pre svega mala nebeska tela iz čega je proizašao niz radova oko određivanja masa i orbita asteroida. Posebnu pažnju Knežević posvećuje problemu haotičnog kretanja malih planeta, zatim astrografskim i fotometrijskim osmatranjima objekata Sunčevog sistema, dinamičkim procesima u Sunčevom sistemu, itd. Glavni naučni doprinos Kneževića (za sada) nalazi se u oblasti analitičkih teorija kretanja malih tela.

Rad Zorana Kneževića vezan je za Astronomsku opservatoriju u Beogradu u kojoj tokom godina vrši niz različtih istaknutih funkcija, a od 2002. je i njen direktor.

2009-te godine posto je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Dr Kežević spada u red najvećih poznavalaca malih tela u svetu, pa je, na predlog italijasnkih astronoma, jedan asteroid (pod rednim brojem 3900) dobio ime Knezevic. 

Zoran Knežević je član više međunarodnih i domaćih astronomskih organizacija.

Govori engleski, italijanski i ruski.


Zoran Knežević, 2009. Na šestoj Konferenciji SREAC (Foto: Slobodan Milovanović)

Asteroid 3900 Knezevic
Asteroid 3900 Knezevic
Asteroid 3900 Knezevic je snimljen dva puta tokom 1974. a njegovu identifikaciju je izvršio L. D. Smadel (L. D. Schmadel). Treće i za utvrđivanje tačne orbite ključno osmatranje izvršio je 14.9.1985. američki astronom Edvard Bovel (Edward Bowell) sa Lovelove opservatorije u Arizoni, SAD. Asteroid je dobio privremenu oznaku 1985 RK, a Bovel pravo da imenuje novi objekat. On je, međutim, to pravo ustupio italijanskim kolegama koje su zatim predložile prezime dr Kneževića obrazlažući predlog doprinosom našeg naučnika na polju izučavanja malih tela.
  3900 Knezevic
Velika poluosa 2,371 a.j.
Ekscenticitet orbite 0,137
Nagib orbite prema ekliptici 6° 43°
Sidericki period 3,7 godina
Apsolutna magnituda 13,60
Precnik ~15 km

Intervju sa Zoranom Kneževićem iz Astronomije broj 7, 2004. PDF, 719 Kb

(mart 2004.)

Ažurirano novembra 2009.

vrh