am@astronomija.co.yu

 

 

 Život
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

dogme
Talibanizacija Srbije

"Darvinova teorija je dogmatska!"
Ljiljana Čolić,
ministar prosvete i sporta u Vladi Srbije

 
CITATI
Izvor: B92
"- Prema ranijem pravilniku predmet "Od igračke do računara" bio je izborni, međutim, mi smo ga svrstali u kategoriju fakultativnih predmeta. Smatramo da je razlog za to više nego opravdan - iz zdravstvenih razloga nije dobro da se deca od sedam godina života zrače putem računara - stoji u dopisu koji je potpisala ministarka prosvete."
B92
Bivši ministar prosvete, Gašo Knežević, kaže da je prilikom kreiranja izbornih predmeta, apsolutno poštovana procedura i da su za sve konsultovani stručnjaci: "Kada se radilo ovom predmetu, tu su svakako učestvovali i zdravstveni radnici i argument da je to nezdravo za decu apsolutno je besmislen."
***
Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, profesor Branko Kovačević, kaže da je objašnjenje ministarstva apsolutno neosnovano: "Naravno, uvek se formira neko elektromagnetno polje kad god postoji električna struja, odnosno kretanje elektrona, međutim, tehnologija se razvila i apsolutno ne postoji bojazan. To polje jako brzo opada sa daljinom, već na 2-3 cm od ekrana to polje je vrlo slabo."
Gals javnosti
Glas je početkom avgusta istraživao upravo temu koja se odnosi na zračenje kompjutera i poznavaoci kompjutera su tvrdili da su još pre više od deset godina uvedeni standardi kojih proizvođači moraju da se pridržavaju. Ova tema je za njih deplasirana još pre petnaestak godina, pošto je od tada tehnologija toliko uznapredovala da su štetni uticaji svedeni na minimum. Novi i stari PS podjednako zrače, ali nema pogubnih efekata jer je zračenje minimalno. Opasnost može da postoji ako neko još koristi prastari model iz devedeset i neke godine.
prof. Bogdan Đuričić, prorektor BU
B92
"Činjenica je da je evoluciona teorija – Darvinova teorija – nešto što se danas smatra standardnom teorijom u korpusu bioloških nauka. I diskusije o tome da li je evolucija ili kreacionizam – što je, u stvari, u osnovi ove priče – već su prevaziđene i to je raščišćeno u čitavom svetu, manje ili više, naravno. Uglavnom, sve institucije javnog obrazovanja u svojim kulikulima obavezno, kada je u pitanju biologija, imaju priču o evoluciji i o evolucionoj teoriji, koja je bazirana na učenju Čarlsa Darvina."

Ljudi žive u pogrešnom uverenju da je zadatak Ministarstva prosvete Srbije prosvećivanje. Nee! To je zadatak dece i njihovih roditelja, pa tako ako deca samo hoće mogu, što da ne, da čitaju i lekcije o evoluciji. A ako roditelji žele mogu svojoj deci da kupe kompjuter, niko im to neće zabraniti, ali moraju znati da to rade na sopstvenu odgovornost. Isto tako roditelji mogu da upišu svoju decu i u neku školu stranih jezika, ako baš hoće. Naravno, opet na sopstvenu odgovornost. Jer sve je to opasno: i Darvin i kompjuteri i engleski jezik. Ima još opasnih stvari, ali ne može se sve odjednom – o tome će Ministarstvo prosvete kasnije, u narednoj fazi. Jer zadatak Ministarstva prosvete je da brine o zdravlju đaka, fizičkom i mentalnom. Zato ministarka prosvete iz škola polako izbacuje predmet "Od igračke do računara", kaže zbog zračenja. Jeste da stručnjaci negiraju opasnost od zračenja, ali šta oni znaju. Pa valda mi imamo ministarku. Računari su opasni i trebalo bi na svakom, kao na cigaretama, da stoji upozorenje: „Opasno po zdravlje“. Nego šta!

A ta moda učenja stranih jezika je strašna. Mala deca se skroz slude kad uče nematernji jezik. Imao sam ja tako neke poznanike iz Švajcarske, a njihovi klinci – sluđeni. Govore nemački, francuski i italijanski, govore, govore, ali ništa ih ja ne razumem. Ma totalno sluđena deca. Ali ako, tako i treba tim Švajcarcima kad nemaju ovak'u ministarku prosvete.

Ta sluđenost se, međutim, ovim ne završava. Neki klinci koji nauče engleski, a imaju kompjuter nekako se dokopaju astronomije i astronomskih programa i šta otkriju? Zemlja se kreće oko Sunca, a sateliti oko Jupitera. Da, baš tako je trabunjao i onaj matori Galilej. A zna se da je sve to samo jedna dogma kojom ne treba sluđivati decu. To je znala i inkvizicija pa je osudila Galileja na kućni pritvor. Ma i spalila bi ga da on nije priznao zločin i pokajao se.

Eto. Da vas razveselim evo jedne pesmice:

Od kolevke pa do groba
Najlepše je biti ministar
ka.

Hmm, OK nije baš na nivou Desanke Maksimović, ali eto šta mogu, nemam talenta.

Breaking News
(ekološka vest)

Ha, baš mi se neda. Kao i prošle nedelje, taman se ja zapišem kad stigne vest. Ovog puta ona glasi:

Ministar prosvete u Vladi Srbije Ljiljana Čolić podnela je ostavku koju je premijer Srbije Vojislav Koštunica prihvatio.

Prorektor Beogradskog univerziteta, Bogdan Đuričić, u izjavi za B92 ocenjuje ostavku ministarke kao pravi potez: "Njeni potezi su izazvali značajna protivljenja, značajno uzbuđenje u stručnoj i naučnoj javnosti I sigurno je da čovek koji izaziva takvu reakciju ne doprinosi konstruktivnoj atmosferi u kojoj treba svi da radimo. Obrazovanje je nešto što je od ogromnog društvenog interesa i u toj oblasti ne treba da bude sukoba, nego naprotiv saradnje."

Profesor Biološkog fakulteta, Nikola Tucić, kaže za B92 da je ostavka ministarke Čolić nakon niza propusta i odluka nešto što se moglo očekivati, kao i da je to minimum koji je mogao da bude urađen.

(septembar 2004.)

vrh