am@astronomija.co.yu

 

FORUM
Šta znači reč forum?
Šta je to forum?

 

 Razno
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

reči  
Forum
 
Latinska reč forum znači trg, tržište i pijaca, ali i mesto za sudske i javne državne poslove. Uopšte, to je mesto javnog okupljanja za otvorene i važne diskusije.

U starom Rimu manja mesta su imala jedan forum, a veća više. To je obično bio pravougaoni prostor u centru mesta gde su se okupljali ljudi.

U najranijim vremenima forum je bio otvoren, neograđen prostor na koji se dolazilo u vreme pijačnih dana i u vreme religioznih svetkovina. Na forumu se glasalo, a obavljali su se i drug javni poslovi. Forum je bio i mesto za zabave, gladijatorske igre, pozorišne predstave, trke i bokserska takmičenja. Kasnije se oko foruma podižu tremovi i zanatske radionice.

Potom forum postaje politički centar sa civilnim i administrativnim zgradama i važnijim hramovima, slavolucima itd. Tu su održavani sastanci, skupštine i suđenja. Svoje prostorije na forumima imali su i bankari.

U našem jeziku forum je izabrano ili imenovano telo nadležno da donosi ocene ili rešenja o određenim pitanjima. U širem smislu forum je zbor, skup.

Forum Astronomskog magazina >

(april 2004.)

vrh