am@astronomija.co.yu

 

 
 Fotografija
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

astrofotografija
Horshead i M 42
 

Milan Gucić
gucic@email.com

Nastavljamo primere koji pokazuju kako različite foto-laboratorije utiču na kvalitet astrofotografije.

Orion-pojas-maglina "Horsehead" i M42;
'piggyback', 135mm USSR f/4, 30 minuta;
Fuji Superia 400ASA*

1. negativ skeniran na Fuji masini;
2. negativ skeniran na Nikon masini;

Lako se uočavaju tamne oblasti u Mlečnom putu dok se Barnardov pojas samo nazire.

*
Prošlog puta je naznačeno da ovaj film ima slabu osetljivost na plavu, a posebno crvenu boju. To ukazuje ova fotografija na kojoj bi M42, 'Horsehead' i Barnard trebalo da budu, gotovo, izrazito crvene boje sa malo plavih nijansi.

Milan Gucic & Pavle Doroslovacki

 

(20.02.2005.)

vrh