am@astronomija.co.yu

 

 
 Fotografija
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

fotografija
Mali deep-sky session
 

Autor: Boštjan Skuk

Obratite pažnju na detalje u kracima M101. Za samo 5 minuta ekspozicije CCD MX716 na teleskopu Meade LXD55 f/4 20cm se već uočavaju odlični detalji.
Isto tako je vrlo lako uočiti i jedan dobar broj galaksija u pozadini M100 (NGC4329-levo, NGC4323-gore i jedan još jedan broj tamnijih galaksija desno od centra).

 
Kliknite na snimak da se učita veća fotografija
M100 10 min.jpg (184184 bytes)
  M 110
M101.jpg (159905 bytes)
M 101
M51.jpg (28912 bytes)
M 51
M57  230 sek.jpg (114456 bytes)
M 57
M64.jpg (110553 bytes)
M 64

(07.06.06)


Komentar?

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Predmet:
Vaš komentar:


 


 
AM SCG

 

vrh