am@astronomija.co.yu

 

 

 Fotografija
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Majska Venera
 

Katarina Miljković
mkaja@ptt.yu

3.4.2004.
Nabavila sam fini, mali digitalac, poslikala sve po kući, a onda kroz prozor spazila Veneru.

Na Kelemegdanu u BG
 
 
 
 
 
 

Venera nad Savom

 
 
 
Magistrala. Vozila jure, Venera stoji

maj 2004

(april 2004.)

vrh