am@astronomija.co.yu

 

 

Korisno
 
 

Sadržaj AM

 

 

korinse sitnice

Matematičko predstavljanje velikih i malih brojeva
 

Vrlo veliki i vrlo mali brojevi su nepodesni za pisanje. Zato se koristi označavanje putem eksponenta.

Broj Naziv Skraćenica Svakodnevni naziv
1012 = 1 000 000 000 000 tera T bilion
109 = 1 000 000 000 giga G milijarda
106 = 1 000 000 mega M milion
103 = 1 000 kilo k hiljada
102 = 100 hekto h stotina
101 = 10 deka da deset
10-1 = 1/10 deci d desetinka
10-2 = 1/100 centi c stotinka
10-3 = 1/1 000 mili m hiljadinka
10-6 = 1/1 000 000 mikro m milioniti deo
10-9 = 1/1 000 000 000 nano n milijarditi deo
10-12 = 1/1 000 000 000 000 piko p bilioniti deo

(februar 2003.)

vrh


[ Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride ]