am@astronomija.co.yu

 

 

Korisno
 
 

Sadržaj AM

 

 

korinse sitnice

Osovne astronomske konstante i veličine
 

Astronomska jedinica - AJ (engl. AU)           149 597 900 km
Brzina svetlosti                               299 792 458
m/s
Svetlosna godina                     9 500 100 000 000 000 m
Srednje rastojanje Meseca od Zemlje                384 400 km
Prečnik Galaksije                                  100 000 sg
Udaljenost Sunca od centra Galaksije                32 000 sg
Plankova konstanta                     h = 6,626 068 E-34 J s
Naelektrisanje elektrona                 e = 1,602 176 E-19 C
Masa elektrona                         me = 9,109 381 E-31 kg
Masa protona                           mp = 1,672 621 E-27 kg
Gravitaciona kostanta Gamma (ili G) = 6,67259 E-11 Nm^2 / kg^2
Standardno gravitaciono ubrzanje            g = 9,806 65 m/s^2
Avogradrov broj                       N = 6,022 141 E+23 1/mol
Pi                                   3,141 592 653 589 793 238
Osnova prirodnog logaritma       e = 2,718 281 828 459 045 235

Zemlja
Ekvatorski poluprečnik Zemlje                      6378,245 km
Polarni poluprečnik Zemlje                         6356,864 km
Zvezdani dan                                       23h 56m 04s
Siderički mesec                                    27d 07h 43m
Sinodički mesec                                    29d 12h 44m
Siderička (zvezdana) godina                       365d 06h 09m
Tropska godina                                    365d 05h 48m

Srednja orbitalna brzina                            29,79 km/s
Brzina oslobađanja (prva kosmička brzina)           11,18 km/s
Nagib ekliptike prema nebeskom ekvatoru           23
°26'29",85

 

(februar 2003.)

vrh


[ Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride ]