am@astronomija.co.yu

 

 

Korisno
 
 

Sadržaj AM

 

 

korinse sitnice

Konverzije
 
Svetlosna godina   = 9 460 528 405 000 000 metara
Svetlosna godina = 0,3065897101 parseka
Svetlosna godina = 63238,82624 astronomskih jedinica
Parsek = 206265,3251 astronomskih jedinica
Parsek = 3,261688071 svetlosnih godina

 

°C =  K - 273,15 
°C =  5/9 (° F - 32)
K =  ° C + 273,15 
°F =  (9/5 X ° C) + 32
°R =  ° F + 459,67
°R =  K X 1,8
°C  - stepeni po Celzijusu
 K  - temperatura po Kelvinu
°F  - stepeni po Farenhajtu
°R  - stepeni po Reomiru

Više o temperaturi i skalama: Temperatura

 
inči   santimetri
  1 =   2,54 cm
  4,5 = 11,43
  6 = 15,24
  8 = 20,32
10 = 25,4
12 = 30,48
16 = 40,64

(februar 2003.)

vrh


[ Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride ]