am@astronomija.co.yu
 
 
Predavanja
 

Sadržaj AM
 

Potražite u AM

 

 

ciklus predavanja
 

 Istorija i epistemologija nauke

Ciklus predavanja

Ludvig Boltzmann (1844-1906)

29.09.2006.
Petar Grujić
LUDVIH BOLCMAN I TREĆA NAUČNA REVOLUCIJA

06.10.2006.
Milan Knežević
NEEKSTENSIVNA STATISTIIČKA MEHANIKA

13.10.2006.
Milan Cirković
TERMODINAMIČKA STRELICA VREMENA

20.10.2006.
Ilija Marić
BOLCMANOVA FILOSOFIJA NAUKE

27.10.2006..
Mirjana Božić-Popović
OD BOLCMANOVE STATISTIKE DO GIBSOVE I AJNŠTAJNOVE
STUDIJE STATISTIČKIH FLUKTUACIJA


Petak, 12 č., Sala Biblioteke
Institut za Fiziku, Zemun

 

(23.09.2006.)

Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

 

AM Index

 

vrh