am@astronomija.co.yu
 
 
Predavanja
 

Sadržaj AM
 

Potražite u AM

 

 

ciklus predavanja
 

 Istorija i epistemologija nauke

Ciklus predavanja

Kurt Gödel (1906-1978)

 

1. 12.05.2006.
Milan Ćirković
Kurt Gedel i njegov kosmos
   
2. 19.05.2006.
Petar Grujić
Problem slobodne volje
 
Power Point prezentacija
PPT 105 Kb
   

3. 26.05.2006.
Kosta Došen
Gedelova teorema o nepotpunosti

   
4. 02.06.2006.
Petar Grujic
Nauka o prirodi: nekompletnost vs nekompletnost
 
Power Point prezentacija
PPT 72 Kb

5. 09.06.2006.
Miloš Arsenijević
Zenonove aporije

Institut za fiziku, Pregrevica 118, Zemun
Sala Biblioteke, petak, 12 č

 

(23.03.2006.)

vrh