am@astronomija.co.yu

 

 

Sijalica
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

pojave
Svetlosno zagađenje!

Mladi istraživaci Srbije su omladinska nevladina organizacija nastala pre 27 godina iz želje za saznavanjem i otkrićima, potrebom za različitošću i razbijanjem svakodnevnice. Mi okupljamo mlade, prvenstveno studente i učenike, oko različitih vidova aktivnosti: projekata, kampova i škola, popularišući, na taj način, naučno stvaralaštvo među mladima.

Pored ovoga Mladi istraživači ukazuju na probleme opšteg značaja koje uvide tokom svog naučno-istraživačkog rada. Ovoga puta suočili smo se sa svetlosnim zagađenjem, pa smo pokrenuli kampanju posvećenu ovom problemu. Kampanju vodimo pod sloganom "Ugasi svetlo - upali zvezde". Njen osnovni cilj jeste edukovanje građana na ovu temu, pa smo zato štampali informativni liflet i potavili Internet stranicu (http://www.mis.org.yu/srp/svetlost.htm) posvećenu svetlosnom zagađenju.

Naša ideja je da se u ovu kampanju uključi što više organizacija, ali i pojedinaca. Zbog toga Vam u prilogu ovog maila dostavljamo liflet. Ovaj liflet možete slobodno umnožavati i distribuirati. Takođje bi bilo dobro da poziv za učesce u kampanji prosledite svima onima za koje mislite da bi voleli da nam se priključe.

Želeli smo da početak ove kampanje i ovo pismo ujedno budu i naša specifična čestitka za novu 2004. godinu. Nadamo se dobroj saradnji u ovoj godini!

Nikola Božić
kordinator obrazovnih programa
YOUNG RESEARCHERS OF SERBIA

Bulevar umetnosti 27
11070 Novi Beograd
Serbia and Montenegro

Phone: ++381-11-311-13-14; 311-66-63
Fax: ++381-11-311-66-53
E-mail: misvss@eunet.yu
http://www.mis.org.yu

(januar 2004.)

vrh